Odpowiedź RPO na wniosek ZG NSZZ

Zarząd Główny otrzymał odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek dotyczący różnicowania sytuacji funkcjonariuszy względem pracowników (L-4), orzekania w zakresie związku choroby/wypadku ze służbą, podstawy obliczania wysokości świadczeń oraz braku podstawy do pokrycia kosztów pogrzebu policjanta.

(więcej…)