KOMUNIKAT po posiedzeniu ZG NSZZ Policjantów z udziałem wiceministra Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka

14 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią porządek obrad podporządkowano ocenie propozycji przedstawionych przez resort w dniu 13 września 2021 r. w zakresie wypełnienia zobowiązań zawartych w Porozumieniu z roku 2018. W posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wziął udział wiceminister Maciej Wąsik oraz Komendant Główny Policji gen. Więcej…

W MSWiA o nowej ustawie modernizacyjnej dla służb MSWiA – komunikat po spotkaniu.

W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata – wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych. Na łączna kwotę ponad 10 miliardów złotych składają się dwie części. Pierwszy segment to Więcej…