NSZZP - KIM JESTEŚMY

 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
 • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
 • ochrona prawna policjantów,
 • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
 • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
 • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
 • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
 • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin
 • KOMUNIKAT – Porozumienie wymaga dodatkowych środków

  Komunikat po spotkaniu z MSWiA 28 listopada br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po raz kolejny spotkali się z Maciejem Wąsikiem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister przedstawił 3 warianty podziału środków finansowych z przeznaczeniem na tzw. dodatki stażowe dla policjantów ze Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • KOMUNIKAT – nowe propozycje resortu. Protest trwa.

  KOMUNIKAT W dniu 25 listopada 2022 r. w Warszawie zebrał się Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów i dokonał oceny propozycji przedstawionej dzień wcześniej przez Wiceministra Macieja Wąsika na spotkaniu z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Komitet przygotował też katalog dalszych działań protestacyjnych Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Wniosek do MSWiA o środki na nagrody motywacyjne

  Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zwiększenie budżetu KGP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla Policjantów.     ZAŁĄCZNIKI list do MSWiA w sprawie nagród motywacyjnych źródło: ZG

  > SPRAWDŹ
 • KOMUNIKAT z wyborów władz na VIII kadencję Związku!

  K O M U N I K A T                                              W związku z zakończeniem VII kadencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w dniu 9 listopada 2022 roku w Opolu odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Będzie reforma, ale jaka?

  Przyszło nam żyć w czasach, w których nasze decyzje w coraz większym stopniu opierają się na dezinformacji. Oznacza to, że niemal każda zmiana czy nawet dwuznaczna wypowiedź odbierane są jako zapowiedź czegoś złego, chociaż przeczą temu fakty. Z takimi też obawami policjanci Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Podziękowania za udział w pikiecie. Było nas 10 tysięcy!

  “Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli” to fragment policyjnej roty, która towarzyszy nam każdego dnia gdy stawiamy się do służby. W trudnych i niebezpiecznych czasach kwestie bezpieczeństwa są kluczowe i wymagają systemowych rozwiązań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb. W tym Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Protestujemy apolitycznie

  Apolityczność jest jedną z tych wartości, której NSZZ Policjantów podporządkowuje całą swoją działalność. Jako przewodniczącemu zależy mi na tym, byśmy o naszej apolityczności nie zapominali szczególnie w okresie, kiedy demonstrujemy swój sprzeciw wobec drastycznie niskiej waloryzacji uposażeń i braku zgody Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Ulotki do wykorzystania podczas akcji protestacyjnej

  Zachęcamy do umieszczania w radiowozach ulotek, które znajdziecie w załącznikach.   ZAŁĄCZNIKI ulotkaA4 ulotka ulotkaA5 2x ulotkaA4

  > SPRAWDŹ
 • Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ Policjantów woj. opolskiego

  Informujemy Szanowne Koleżanki i Kolegów, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, że na dzień 9 listopada zaplanowano obradzy Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów. Odbędzie się ona w Zajeździe „U Dziadka” w Opolu, przy ul. Strzeleckiej 55 Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • List otwarty Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

  Koleżanki i Koledzy Policjanci! Przed nami ważne dla Polaków Święto a przed Policjantami wyzwanie, by przebiegło ono bezpiecznie. Jak już zapewne wiecie, Komitet Protestacyjny postanowił, że tegoroczna akcja „Znicz” będzie początkiem akcji „Jeżdżę Bezpiecznie, Popieram Protest Policjantów”. Celem tej akcji jest zwrócenie Więcej…

  > SPRAWDŹ
Do dnia policjanta pozostało
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 47 861 33 00

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT