Awans w stopniu to naturalna konsekwencja styczniowego awansu w grupie

ilustracja

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do mianowania na kolejny wyższy stopień tych policjantów, którzy od dnia 1 stycznia 2022 r. uzyskali wyższą grupę zaszeregowania i wyższy mnożnik w obrębie grup od 2 do 6 (w kolejnych latach do grupy 8), informujemy że awans w tym trybie uprawnia do mianowania na wyższy stopień policyjny.

Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiewa pismo Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 14 marca 2022 r. (L. Dz. Kk-4465/22), które rozesłano do wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, KSP i innych. Pismo rozesłano po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości
i ujednolicić proces nie tylko styczniowych przeszeregowań, ale też awansów w stopniach, które otrzymacie z okazji Święta Policji. Otrzymają je oczywiście ci, którzy ten awans „wychodzą”, czyli spełnią warunki określone w art. 52 ustawy o Policji.

Odnosząc się do kilku wpisów na facebookowym profilu Zarządu Głównego, informujemy, że Jeśli jakiemuś policjantowi ktoś z kadr powie, iż wyższy stopień mu się nie należy, niech się zgłosi do właściwego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i poprosi o wyjaśnienie i interwencję. Taka interwencja nie powinna być trudna, ponieważ każdy kadrowiec z KWP czy KSP powinien znać niedawno znowelizowane przepisy i stosować się do rozesłanych przez KGP wytycznych.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ZAŁĄCZNIKI

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT