Nowe władze Forum Związków Zawodowych wybrane

ilustracja

W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych. 
Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych.
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias
Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (alfabetycznie):
 1. Rafał Jankowski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów)
 2. Roman Michalski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 3. Marek Mnich (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 4. Jan Przywoźny (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy)
 5. Krystyna Ptok (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 6. Dariusz Trzcionka (Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”)
Członkowie Prezydium (alfabetycznie):
 1. Grażyna Cebula – Kubat (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)
 2. Zofia Czyż (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 3. Marcin Kolasa (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej)
 4. Stanisław Taube (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP)
 5. Czesław Tuła (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)
 6. Sławomir Wittkowicz (Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”)
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej: Józef Ryl
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej (alfabetycznie):
 1. Krzysztof Aniszewski (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‘’Solidarność”-80)
 2. Krzysztof Balcer (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów)
 3. Krystyna Dębkowska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
 4. Grzegorz Kołodziej (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)
 5. Tomasz Sus (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego)
 6. Waldemar Ziobro (Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT