Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie przypadków mobbingu i molestowania w Policji.

ilustracja

29 czerwca 2021′ o godz. 15:30 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji  Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/, na którym została przedstawiona “Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji pana gen. insp. Jarosława Szymczyka w sprawie ujawnionych w niektórych mediach przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego w Policji od roku 2015.

Jacek Bryła

W posiedzeniu Komisji wziął udział w imieniu ministra Dyrektor Mariusz Cichomski, Tomasz Oklejak i Karolina Ołtarzewska z MSWiA oraz nadinsp Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Stronę społeczną reprezentowali między innymi Bogdan Bąk, Jacek Bryła – wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego i Joanna Jałocha.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia wnioskodawczyni poseł Joanny Rosy, następnie wyjaśnień udzielił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który przedstawił informację o procedurach antymobbingowych w Policji.
Formacja Policji liczy ponad 120 tys. osób – zaznaczył nadinsp. Dobrodziej. Analiza spraw od roku 2014 do roku 2020 wykazała 175 zgłoszeń, które dotyczyły 218 osób. To statystycznie 29 spraw rocznie. W tak wielkiej organizacji musi dochodzić do napięć. Ze 175 spraw zgłoszonych – 154 nie zostało potwierdzonych. Zgłaszanie sytuacji mobbingowych może się odbywać poza hierarchicznym obiegiem informacji, co stanowi wyjątek w Policji – podkreślił generał. Prowadzimy stały monitoring spraw, zarejestrowaliśmy w tym roku 19 zgłoszeń, 9 nie zostało potwierdzonych, 10 w toku wyjaśniania – poinformował Zastępca KGP. W 2020′ roku miała miejsce kontrola MSWiA, w efekcie której nastąpiło ujednolicenie procedur w garnizonach oraz rozszerzenie uprawnień Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka. Są to rozwiązania adekwatne do istniejących warunków – uważa generał. Staramy się temu zjawisku maksymalnie przeciwdziałać – dodał.

Retransmisja posiedzenia – tutaj

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT