Powołanie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji

12 maja 2021′ odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), na którym zgodnie z programem posiedzenia opublikowanym na portalu Sejmu  zostanie powołana Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Podkomisja zostanie powołana w składzie 9 – osobowym

Jak informowaliśmy na naszej stronie – 30 marca 2021′ o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/. Przedmiotem posiedzenia Komisji było uchwalenie wniosku do Prezydium Sejmu RP w sprawie powołania następujących podkomisji stałych:

  • Podkomisja stała ds. obywatelskich, cudzoziemców i migracji.
  • Podkomisja stała ds. funkcjonowania zarządzania antykryzysowego.
  • Podkomisja stała ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.
  • Podkomisja stała ds. rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych.

Posłowie jednogłośnie uchwalili wniosek w sprawie wystąpienia do Prezydium Sejmu o powołanie wymienionych podkomisji stałych. Głosowało 29 posłów.

Wniosek do Prezydium Sejmu w sprawie powołania podkomisji stałych został zgodnie z zapowiedzią skierowany jeszcze w trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu RP.

Powołanie podkomisji stałych ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa wpłynie na przyśpieszenie i usprawnienie procedowania rozwiązań służących wypracowaniu programu modernizacji i rozwoju służb mundurowych.

(jp)

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT