TK o obniżeniu wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa.

ilustracja

Dzisiaj o godzinie 11-tej Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozstrzygnie o zgodności z Konstytucją obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa.
Podmiotem inicjującym postępowanie jest Sąd Okręgowy w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie prawne czy art. 22 a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 c w związku z art. 13 b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego – prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca – sędzia TK Bartłomiej Sochański.

******

Sprawę komentuje portal Prawo.pl

Trybunał Konstytucyjny 25 maja w pełnym składzie ma rozstrzygnąć, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej b. funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. Możliwe, że tym wyrokiem TK będzie próbował zamknąć głośną sprawę obniżenia emerytur i rent byłym funkcjonariuszom w ogóle, której do dziś nie rozstrzygnął. Zdaniem konstytucjonalistów, jest to realne.

W Trybunale Konstytucyjnym na rozstrzygnięcie czekają trzy pytania prawne: dwa pytania Sądu Okręgowego w Warszawie – Sekcji XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (sygn. akt P 4/18) i Sekcji XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa (sygn. akt P 16/19) i jedno pytanie Sądu Okręgowego VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z Krakowa (sygn. akt P 10/20).

Pierwsze z nich dotyczy konstytucyjności obniżenia emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa, a dwa pozostałe dotyczą odpowiednio obniżenia wysokości renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa i renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa. We wtorek, 25 maja 2021 r., Trybunał Konstytucyjny ma orzekać w sprawie renty inwalidzkiej.

Zakres pytań prawnych sądów, choć mocno zbliżony, nie skłonił jednak Trybunału do połączenia wszystkich tych spraw. Warto się jednak temu przyjrzeć.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT