Ważna informacja dla Koleżanek i Kolegów policjantów!

ilustracja

Aby uzmysłowić Państwu i w realny sposób pokazać korzyści płynące z bycia członkiem NSZZ Policjantów przedstawiamy Wam konkretne osiągnięcia naszej organizacji związkowej

Krótko o historii

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów  powstał z  inicjatywy  oddolnej funkcjonariuszy w maju 1990 roku, czyli miesiąc po uchwaleniu „Ustawy o Policji”.

Nie był to wymysł grupy kilku policjantów, którzy chcieli być ważniejsi od innych, ale

faktyczna szansa i możliwość zadbania o interesy funkcjonariuszy służących na stanowiskach wykonawczych w nowo powstałej formacji. Cele działania związku zawarte w ich statucie są oczywiste: dbanie o interesy policjantów, walka o poprawę warunków służby i płacy, ochrona prawna, wspieranie materialne rodzin, itd.

Tyle teorii, teraz praktyka

Ochrona prawna i socjalna

 1. Stworzenie „Funduszu pomocy prawnej i socjalnej” – to środki finansowe zabezpieczające stały dostęp do kancelarii prawnych i radcowskich (24godziny na dobę), oraz pomoc policjantom i ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Współtworzenie i wieloletnia batalia związku o powstanie „Funduszu Prewencyjnego PZU” zapewniającego środki finansowe (wielomilionowe) na profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia dla policjantów i ich rodzin. Dotyczy wszystkich funkcjonariuszy objętych ubezpieczeniem w PZU.
 3. Stworzenie „Funduszu Zdrowotnego Allianz” środki finansowe na profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia policjantów i ich rodzin. Dotyczy tylko członków związku, objętych ubezpieczeniem Allianz.
 4. Stworzenie „Programu Ochrony Policjanta” w przypadku kiedy staje się on sam ofiarą przestępstwa. Otrzymuje wówczas oskarżyciela posiłkowego walczącego o słuszne odszkodowanie od sprawcy.

 

          Skuteczna walka o poprawę warunków służby i płacy                                                 (dotyczy osiągnięć tylko z ostatniej VII kadencji związku)

 1. Porozumienie z listopada 2018 roku podpisane z MSWiA, po wielomiesięcznej akcji protestacyjnej prowadzonej przez NSZZ Policjantów przyniosło następujące zmiany:
  – znaczne podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy w kolejnych latach (2019 – 2021), według prowadzonych wyliczeń doprowadziło to do podniesienia uposażeń wszystkich funkcjonariuszy o ponad 60 procent;

– podniesienie do 35 procent dodatku stażowego (był na poziomie 26 procent);
– zmiana w ustawie emerytalnej i zniesienie  warunku wiekowego 55 lat;
– płatne nadgodziny (wieloletnie dążenia policjantów stały się faktem);
– wprowadzenie w ustawie emerytalnej możliwości wyboru świadczenia dla
funkcjonariuszy przyjętych w okresie po 1 stycznia 1999 do 1 października 2003 (art. 15A);
– wprowadzenie dodatku „motywacyjnego” po 25 i 28,6 latach służby, pomysł ministerstwa, celem zatrzymania w służbie doświadczonych policjantów;

 

 1. Porozumienie z września 2021 roku zawarte po serii negocjacji i rozmów ze stroną ministerialną i służbową przyniosło dalsze pozytywne zmiany i tak:

podwyżkę uposażenia od 1 stycznia 2022 roku o kwotę 677 złotych i obietnicę dalszego wzrostu uposażeń w kolejnych latach 2023-2025;
– podwyższenie grup zaszeregowania na stanowiskach wykonawczych 2 do 6 od 1 stycznia 2022 roku;

zniesienie limitu grup zaszeregowania w poszczególnych jednostkach, które to zasady skutecznie blokowały możliwość awansu w grupach;
– powołanie zespołu negocjacyjnego z udziałem Wiceministra, strony służbowej i NSZZ Policjantów do spraw poprawy rozwiązań płacowych i organizacyjnych w Policji

 1. Rezultaty pracy zespołu przynoszącego korzystne zmiany w roku 2023.
  – podniesienie uposażeń funkcjonariuszy o 9,3 procent wzrostu kwoty bazowej ze skutkiem na kolejne lata od 1 marca 2023roku;
  – utworzenie specjalnego dodatku stażowego dla f-szy ze stażem służby 15 lat i więcej, który wyniesie 5 procent uposażenia zasadniczego (mnożnik grupy zaszeregowania razy kwota bazowa, plus dodatek służbowy, czy funkcyjny, plus dodatek za wysługę), wzrastający za każdy kolejny rok służby do 15 procent i ze skutkiem podniesienia wymiaru podstawy emerytury po 32 latach ogólnej wysługi w tym 25 lat w Policji);
  – podniesienie podstawy dodatku terenowego (jeżeli policjant pełni służbę poza terenem własnego garnizonu z 1 do 6 procent kwoty bazowej, tj. około 96 złotych za każdy dzień pobytu, niezależnie od innych świadczeń.

Drodzy Przyjaciele Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze !

 –  to tylko część naszych osiągnięć i starań od ponad 30 lat istnienia związku, czy możecie w świetle tych kilku przykładów stwierdzić, że NSZZ Policjantów jest niepotrzebny, że nie warto do niego należeć?
– a sprawy integracji naszego środowiska, spotkań wspólnych zabaw, bali, imprez dla dzieci, zawodów sportowych, to też nasze zadanie, które wykonujemy dla Was.

Czy idąc samemu do przełożonego załatwisz takie sprawy?

Naprawdę warto być z Nami, bo w jedności jest siła i wspólnie możemy więcej!!!

Zarząd Wojewódzki

NSZZ Policjantów

W Opolu

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT