Centralne obchody Święta Policji z okazji 97. rocznicy powstania Policji

Centralne uroczystości z okazji Święta Policji tradycyjnie miały miejsce na Zamku Królewskim, gdzie odbyło się wręczenie odznaczeń

i nominacji oraz na Pl. Piłsudskiego, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych do służby policjantów oraz promocja absolwentów

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na placu policjantom wręczono także statuetki dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Centralne obchody Święta Policji z okazji 97. rocznicy powstania Policji

 

 

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk rozpoczął uroczystości z okazji Święta Policji przemówieniem na Zamku Królewskim. Powitał przybyłych gości m.in.: Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosława Brysiewicza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Elżbietę Witek reprezentującą Panią Premier Beatę Szydło, Komendantów Wojewódzkich Policji, kadrę kierowniczą Policji, policjantów i pracowników cywilnych policji oraz wszystkich zgromadzonych.  Podziękował policjantom i pracowniom cywilnym za ich wkład w codzienną służbę i złożył najlepsze życzenia z okazji ich święta. Po odśpiewaniu hymnu narodowego minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu w Nicei.
W uroczystościach na zamku odznaczono w sumie 46 osób w tym jedna pośmiertnie. Był to Złoty Medal za Zasługi dla Policji dla prof. Richarda Warda – poprzedniego Dziekana Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych. Przyznano 18 odznaczeń prezydenckich. Wręczono także mianowania dla 18 policjantów na wyższe stopnie oficerskie.
Komendant Główny Policji podczas uroczystości podkreślał, że wyróżniana jest „swoista reprezentacja największej formacji mundurowej w Polsce”-„Najlepsi z najlepszych. Bądźcie zawsze wzorem dla swoich podwładnych” – dodał, Komendant nadmienił również, że odznaczani i awansowani stanowią kadrę kierowniczą różnego szczebla.
Druga część obchodów Święta Policji z okazji 97. rocznicy powstania Policji odbyła się na Pl. Piłsudskiego.
Komendant Główny Policji w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie codziennej służby funkcjonariuszy. Pogratulował dokonanego wyboru nowoprzyjętym do służby, a także absolwentom Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Zwrócił uwagę na ważną rolę bliskich policjantów. Podziękował za ich „wytrwałość, cierpliwość i okazywane funkcjonariuszom wsparcie”.
Odznaczenia i awanse wręczał m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wraz z komendantem głównym policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz wiceszefem BBN Jarosławem Brysiewiczem. W uroczystości wzieli udział również m.in. reprezentująca Prezes Rady Ministrów Pani Elżbieta Witek, która odczytała list do policjantów od Pani Premier Beaty Szydło, nadzorujący policję wiceminister Jarosław Zieliński. Natomiast minister SWiA Mariusz Błaszczak powiedział: „Ostatni czas to czas sukcesów policji w tym bardzo spektakularnych” i dodał, że to nie tylko zasługa kierownictwa policji, ale całych zespołów.
Po przemówieniu KGP odbyło się ślubowanie. Ze stanu KSP ślubowanie policjanta złożyło 17 kobiet i 123 mężczyzn, a następnie promocja na stopień oficerski otrzymało 163 absolwentów WSPol.
Podczas uroczystości uhonorowano też laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego formuła pozwala na społeczne wyróżnienie działania policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kandydatów zgłasza społeczeństwo, najczęściej chcąc im w ten sposób podziękować za okazane serce pomoc. W tym roku są nimi: st. asp. Marcin Błażejowski – dzielnicowy KPP w Mielcu, KWP w Rzeszowie, sierż. szt. Patrycja Dąbrowna – dzielnicowa KP w Nowej Rudzie, KPP w Kłodzku, KWP we Wrocławiu, st. sierż. Adam Florczak – dzielnicowy KP Iłowa, KPP w Żaganiu, KWP w Gorzowie Wielkopolskim, mł. asp. Michalina Labusek – dzielnicowa KP III, KMP w Gliwicach, KWP w Katowicach, sierż. szt. Małgorzata Słaboń – dzielnicowa KPP w Strzelcach Opolskich, KWP w Opolu.

(KGP / mm)

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129316,Centralne-obchody-Swieta-Policji-z-okazji-97-rocznicy-powstania-Policji.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT