Co się komu majaczy!?

Co niektórzy parlamentarzyści zapominają o zdrowych zasadach demokratycznego państwa, gwarantowanych Konstytucją RP i innymi ustawami!

 

Stanowisko skierowane do biura ZG w Warszawie.

 

Działając w imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa łódzkiego, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa opolskiego, Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego wnosimy o

p i l n e

zajęcie przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów (w trybie § 23 ust. 2 lit. „a” Statutu NSZZ Policjantów) stanowiska w sprawie inicjatywy ustawodawczej grupy parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, zmierzającej do ograniczenia uprawnień związkowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Dyskusja jaka na tle tej inicjatywy przetacza się przez media godzi w dobre imię działaczy związkowych i wypacza wizerunek idei, które złotymi sylabami zapisały się w historii demokracji Naszego Kraju. Ludzie, którzy nie rozumieją na czym polega funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa i jak wygląda porządek konstytucyjny w utrwalonych systemach demokratycznych, posługują się retoryką uwłaczającą godności związkowej.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów należy do wielkiej rodziny związkowej i nie może pozostawać obojętny wobec agresywnej kampanii oszczerstw pod adresem związkowców.         Obowiązkiem liderów poszczególnych organizacji związkowych jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu i apelu o pohamowanie zapędów dyktatorskich niektórych politykierów.

 

Przewodniczący Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT