Czas służby, a dyrektywy unijne!

Podczas jesiennej sesji EuroCopu, która odbyła się 1 września 2011′ najistotniejszym wydarzeniem była dyskusja nad wprowadzeniem nowelizacji dyrektywy UE na temat czasu pracy.

Oficjalnym tematem jesiennej sesji EuroCopu, było „Przezwyciężenie historycznych uwarunkowań systemów dyscyplinarnych w Policji” – ochrona przed nadużywaniem postępowania dyscyplinarnego przeciwko przedstawicielom funkcjonariuszy i ochrona funkcjonariuszy przed próbami zastraszania.

Przyjęta przez Komisję EuroCopu rezolucja ustanawia cztery kluczowe postanowienia na rzecz lepszej ochrony związkowej reprezentacji funkcjonariuszy:
– Prawo do adwokata natychmiast po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.
– Ścisłe ograniczenie postępowania dyscyplinarnego do czynów przestępczych gdy podstawą postępowania jest publiczne oświadczenie.
– Udział organów przedstawicielskich w procesie dyscyplinarnym
– Zawieszenie sankcji mających wpływ na służbę w przypadku odwołania do sądu.

Jak podkreślił w swojej relacji uczestniczący w obradach EuroCop przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Antoni Duda, większość z postanowień zawartych w rezolucji jest już zrealizowana w Polsce, natomiast najistotniejszym wydarzeniem, jego zdaniem był przedstawiony projekt nowelizacji dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie czasu pracy. Projekt zawiera bardzo niekorzystne rozwiązania dla pracowników dotyczące między innymi nie uwzględniania czasu dyżurów domowych itp. Antoni Duda zgłosił problem braku określenia w dyrektywie UE czasu pracy służb mundurowych. W związku z dyskusją, jaka się wokół tego tematu wywiązała Komisarz UE poprosił o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Wypracowanie tego stanowiska będzie jednym z dodatkowych punktów posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które odbędzie się 22 września 2011′ w Radomiu.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT