DGP: policjanci otrzymają pełne chorobowe?

Przepisy umożliwiają wypłatę pełnego uposażenia funkcjonariuszowi, który udowodnił związek czasowej niezdolności do służby z wykonywanymi obowiązkami – twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 


Małgorzata WoźniakFunkcjonariusze alarmują, że są problemy z uzyskaniem orzeczenia potwierdzającego związek choroby ze służbą. Taki dokument jest podstawą do wypłaty pełnego uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich, do którego ze skargą zwrócił się mundurowy służący w jednej z formacji podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Otóż wojewódzka komisja lekarska MSW w Lublinie, która rozpatrywała jego sprawę, uznała, że brakuje podstawy prawnej do wydania orzeczenia o związku schorzenia z wykonywaniem czynności służbowych. Tym samym mężczyzna nie miał możliwości poddania się badaniom, które by mogły być podstawą do wydania  opinii umożliwiającej wypłatę mu całego uposażenia.

Tylko ta jedna komisja lekarska w Polsce twierdzi, że nie ma podstaw do przyznania pełnego uposażenia funkcjonariuszowi, którego choroba ma związek ze służbą. To właśnie ten incydentalny przypadek spowodował tyle zamieszania. Musimy więc z całą stanowczością stwierdzić, że nie ma żadnych podstaw do niepokoju. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wypłatę 100 proc. uposażenia – stwierdza Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSW.Resort już podjął działania, które mają zmienić zasady postępowania lubelskiej komisji. Natomiast funkcjonariusze, którzy spotkali się z odmową z jej strony, mogą odwoływać się do Centralnej Komisji Lekarskiej MSW. (?????????????????????????????????????????????????)

Działająca przy resorcie komisja ustaliła też ze służbami resortu zasady postępowania w przypadku funkcjonariuszy, który ubiegają się o zwrot 20 proc. uposażenia, które są im odbierane. Jednocześnie wszystkim nadzorowanym komisjom wojewódzkim zostały przekazane wytyczne, w których przedstawiono nowe przepisy oraz praktyczne wskazówki odnośnie do ich stosowania.

Nowe rozwiązania dotyczące wypłaty świadczeń za okres choroby obowiązują od 1 czerwca 2014 r., gdy w życie weszła ustawa z 23 stycznia 2014′ o zmianie ustaw o Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 502). Zgodnie z tym aktem mundurowy przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80 proc. swojego uposażenia. Przy czym ma on szansę uzyskania pozostałych 20 proc., o ile wykaże, że choroba miała związek ze służbą.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT