Dodatki dla odchodzących na emeryturę!

Jak wygląda sprawa dodatków służbowych i funkcyjnych dla funkcjonariuszy odchodzących na emerytury?

 

Ten problem spędza sen z oczu wielu policjantom noszącym się z zamiarem odejścia na zasłużoną emeryturę.

W najnowszej historii Policji bywało z tym różnie. Najczęściej – do czasu nadejścia tzw. „kryzysu gospodarczego” – było dobrą praktyką podnoszenie dodatków służbowych, czy funkcyjnych miesiąc, lub dwa przed odejściem na emeryturę i nikt nie robił z tego problemów. Oczywiście pod warunkiem, że policjant nie był zbyt „chorowity” i nie miał prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Kwoty podwyżki nie były porażające, ale w wielu przypadkach zadowalały przyszłych emerytów.

Niestety te czasy już za nami!

Kiedy w Policji liczy się każdą złotówkę (szczególnie tą, która ma zasilić fundusz płacowy, bo niestety nadal zdarzają się nieuzasadnione i nietrafione zakupy), zaczęto badać to zagadnienie w celu znalezienia kolejnych oszczędności. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSW stwierdził wiele nieprawidłowości w tym zakresie.

Zostały one omówione w trakcie warsztatów kadry kierowniczej Policji, jakie odbyły się w WSPol w Szczytnie w marcu 2012 roku.

Przyjęto do stosowania w zalecanej formule dobrych praktyk, zasady przyznawania dodatków dla odchodzących na emeryturę. Jak zapewnia Komendant Główny Policji mają one doprowadzić do zachęcania funkcjonariuszy do jak najdłuższej i efektywnej pracy.

Znalazły się tu zapisy o wysłudze ogólnej co najmniej 30 lat, stażu pracy w mundurze co najmniej 25 lat, podnoszeniem o kwotę nie wyższą niż 50 % dotychczas otrzymywanego dodatku i ewentualnym wykorzystaniem zaległego urlopu.

Związek zawodowy ma inne pomysły na rozwiązanie tego problemu i zaproponowaliśmy Komendantowi Głównemu wspólne prace na ustaleniem zasad progresywnego wzrostu dodatku zależnego od ilości przepracowanych lat w Policji. Mamy wstępną aprobatę tej inicjatywy i lada moment siadamy do „okrągłego stołu”.

O wynikach prac niezwłocznie powiadomimy wszystkich policjantów.

 

 

p.o. Przewodniczący ZW

 

Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT