Echa prasowe programu modernizacji służb mundurowych

Ponad 6,5 mld zł w ciągu czterech najbliższych lat trafi do policji, straży pożarnej i granicznej oraz Biura Ochrony Rządu – zakłada projekt ustawy

o ustanowieniu programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020.

Przygotowany przez MSWiA projekt trafił właśnie do konsultacji.

 

Ogólna kwota wydatków na realizację programu wyniesie 6,5 mld zł, w tym w: 2017 r. – 1,4 mld zł, 2018 r. – 1,3 mld zł, 2019 r. – 2,4 mld zł, 2020 r. – 1,3 mld zł.
Jak przekonują autorzy projektu ustawy, realizacja programu przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności działania formacji podległych MSWiA, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli.
Program obejmuje przede wszystkim inwestycje budowlane (2,3 mld zł), zakup samochodów i innych środków transportu (1 mld zł), sprzętu informatycznego i łączności (1 mld zł) oraz uzbrojenia (214 mln zł).
Część środków zarezerwowano na podwyżki uposażeń ponad 150 tys. funkcjonariuszy (1,1 mld zł) oraz płac ponad 30 tys. pracowników cywilnych (260 mln zł). Mają być one wypłacone w dwóch etapach – 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2019 r.

Największym beneficjentem programu będzie policja (4,1 mld zł) oraz straż pożarna (1,2 mld zł). W ciągu czterech lat do SG trafi 991 mln zł, a do BOR – 166 mln zł.

Na budowę nowych oraz przebudowę istniejących jednostek policji zaplanowano 1,5 mld. Chodzi o komisariaty, komendy powiatowe i miejskie, a także utworzenie kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych i unowocześnienie strzelnic. Na zakupy policyjnego sprzętu transportowego, m.in. nowych śmigłowców wielozadaniowych oraz obserwacyjno-patrolowych, a także wymianę ponad 2,4 tys. pojazdów, zaplanowano 624 mln zł.
Na sprzęt i uzbrojenie policja planuje przeznaczyć 76 mln zł. Plan zakupów obejmuje m.in. ok. 10 tys. nowoczesnych pistoletów z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia (magazynki o pojemności 15-17 naboi). Ma to pozwolić na wymianę pistoletów P-64 i P-83 (pojemność magazynka 6-8 naboi). Policja chce także kupić pistolety maszynowe i karabinki szturmowe dla służb antyterrorystycznych, w miejsce karabinków AKMS.
Straż Graniczna planuje m.in. budowę i rozbudowę obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. W ramach programu ma zostać kupionych ponad 700 pojazdów, w tym głównie samochody patrolowe i terenowe, mikrobusy, ambulanse medyczne oraz motocykle i skutery śnieżne. SG planuje też zakup lekkiego śmigłowca jednosilnikowego, turbinowego z nowoczesnym systemem obserwacji średniego zasięgu oraz morskie jednostki interwencyjno-pościgowe.
Na zakupy sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej planuje się wydatkować kwotę 46 mln zł, w tym głównie na zakupy: ponad 6 tys. pistoletów, karabinków i pistoletów maszynowych.
W PSP inwestycje budowlane wyniosą 396 mln zł, w tym rozbudowa budynku Komendy Głównej PSP na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Wydatki straży pożarnej na zakupy sprzętu transportowego wyniosą 302 mln zł, chodzi m.in. o zakup 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.
Program dla BOR przewiduje m.in. 56 mln zł na inwestycje budowlane oraz 42 mln zł na ponad 90 samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz inne pojazdy. BOR chce także wydać 25 mln zł na uzbrojenie i sprzęt specjalny. Jak podkreśla MSWiA, pozwoli to na wprowadzanie sprzętu nowej generacji, w tym dla ochrony placówek poza granicami kraju. Wydatki na sprzęt informatyczny i łączności wyniosą 5 mln zł. BOR zaplanowało także zakup ok. 400 pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków szturmowych.

Autorzy projektu chcą, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/program-mswia-6-5-mld-zl-dla-sluzb-mundurowych-do-2020-roku/ze2sxk

Rzeczpospolita: rząd podwyższa pensje policjantów i strażaków

Miesięczne wynagrodzenia funkcjonariuszy wzrosną do 2019 r. średnio o 562 zł. Pierwsze podwyżki już w przyszłym roku. Służby czeka też modernizacja: powstaną m.in. nowe komisariaty.
Takich podwyżek w służbach nie było już dawno. Dostaną je nie tylko funkcjonariusze, ale też pracownicy cywilni, czyli zajmujący się obsługą administracyjną. Już w przyszłym roku funkcjonariusze otrzymają średnio o 253 zł miesięcznie więcej, a pracownicy cywilni 250 zł. Następna transza podwyżek planowana na jest na 2019 r. Wówczas mundurowi otrzymają średnio 309 zł więcej, a cywile 300 zł.
– System podwyżek będzie powiązany z osiągnięciami. Chcemy nagradzać tych, którzy pracują najciężej – mówił wiceminister Sebastian Chwałek na posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego, prezentując projekt ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służby w latach 2017–2020. Szczegółów jednak nie przedstawił.
Związkowcy są zawiedzeni wysokością podwyżek.
– Liczyliśmy na wyższe – zaznaczył Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków Florian.
– Zwłaszcza pracownicy cywilni powinni otrzymać więcej. Często wykonują taką samą pracę jak funkcjonariusze, a ich wynagrodzenia są niższe – uważa Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z danymi MSWiA przeciętne uposażenie strażaka wynosi 4494 zł brutto, a pracownika cywilnego zaledwie 2849 zł.
Ma być bezpieczniej
Podwyżki to nie wszystko. Wzrosną też nakłady na bezpieczeństwo. Ustawa zakłada, że na ten cel wydane zostanie w sumie 6,5 mld zł. Środki będą przeznaczone na inwestycje – budowę i modernizację obiektów, wymianę sprzętu i wyposażenia, zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.
– Funkcjonariusze cieszą się, że dojdzie do modernizacji służb – podkreśla Osmycki.
W ministerstwie trwają wnikliwe analizy potrzeb poszczególnych formacji dotyczących infrastruktury i wyposażenia. Rozpoczęliśmy pracę nad mapą zagrożeń. Wskażemy miejsca, w których powstaną nowe komisariaty – mówił w środę minister Chwałek.
Nakłady w górę
W sumie w latach 2017–2020 ma powstać 66 nowych komisariatów i komend. Zostaną też zakupione cztery śmigłowce i 2,4 tys. pojazdów. Obecnie policja użytkuje ich ok. 22 tys. Część jest przestarzała i awaryjna. Trzeba je wymienić. Zakupiona zostanie też broń, roboty pirotechniczne, radary, alkomaty i urządzenia do wykrywania narkotyków. Na największy zastrzyk gotówki może liczyć policja. Na jej modernizację zostanie przeznaczone prawie 2,9 mld zł. Druga w kolejności jest Straż Graniczna (655 mln zł). Straż Pożarna, w tym Ochotnicza Straż Pożarna, otrzyma 609 mln, a BOR prawie 108 mln zł. Nie wiadomo, czy modernizacja obejmie Służbę Więzienną. Minister Ziobro nie zjawił się na posiedzeniu, mimo zaproszenia.

http://www.rp.pl/Mundurowi/306019898-Rzad-podwyzsza-pensje-policjantow-i-strazakow.html

600 zł podwyżki do 2020 r. w MSWiA. W MON powinno być podobnie

Prawie 1,5 mld zł zapisano na dwie znaczące podwyżki (w latach 2017 i 2019 r. ) dla funkcjonariuszy ( o 609 zł  )  oraz pracowników cywilnych ( o 597 zł)  MSWiA. W  tych dniach do konsultacji, w tym do MON trafił  pilny projekt ustawy o  ustanowieniu programu modernizacji  Policji,  Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu.  To dobrze wróży także dla żołnierzy i pracowników wojska.  

Jeden program już był

Ten program był od dawna oczekiwany w resorcie spraw wewnętrznych  i administracji.  Zapowiadała to  jeszcze przed wyborami obecna ekipa rządząca  przy wsparciu związkowców. Podobny program  został zresztą zrealizowany w latach 2007-2009, co  pozwoliło nie tylko na modernizację służb, ale także na znaczące podwyżki policjantom, pogranicznikom czy strażakom. W tym okresie, wskaźnik  uposażenia funkcjonariuszy zwiększył się z 2.18 do 2,65 krotności kwoty bazowej ( w przypadku Policji), z 2,20 do 2,67 ( Straży Granicznej) oraz z 2,12 do 2,59 na ( Państwowej Straży Pożarnej). Należy przypomnieć, że w latach 2007-2009  mnożnik ten,  określający średnie uposażenie żołnierzy zawodowych wrósł  z 2,26 do 2,60 krotności kwoty bazowej ( obecnie jest to 1523,29 zł). To wtedy uposażenia funkcjonariuszy  przegoniły wojskowych, poza strażakami.

Teraz zapowiedziano drugą turę tego programu. I słusznie, bo  służby  oraz pracownicy MSWiA  z niecierpliwością oczekują na nowocześniejszy sprzęt, poprawę warunków pracy  i swoich zarobków,  co w efekcie ma – jak twierdzą autorzy ustawy – przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywatel. W sumie w latach 2017-2020 ma być wydanych  ponad 6,5 mld zł, z tym 2,3 mld zł to środki  przewidziane w budżetach formacji, a pozostała część to rezerwa celowa. .

Duże  zakupy  sprzętu

Beneficjentami programu będzie:

• Policja (4,1 mld zł).  Tyle pieniędzy planuje się przeznaczyć m.in. na  budowę  i odtworzenie zlikwidowanych poprzednio posterunków, przebudowę istniejących komend i komisariatów, a  także na utworzenie kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych i unowocześnienie strzelnic. Ponadto zaplanowano  m.in wymianę ponad 2,4 tys. pojazdów  ( ponad 10 proc. wszystkich pojazdów) i zakup ok. 10 tys. nowoczesnych pistoletów z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia (magazynki o pojemności 15-17 naboi);
• Państwowa Straż Pożarna – 1,2 mld zł.  Strażacy planują m.in. rozbudować budynki Komendy Głównej PSP z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Ponadto chcą przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zamierzą również zakupić  za ponad 300 mln zł m.in. 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych;
• Straż Graniczna  – 991 mln zł. Środki przewidziano m.in. na modernizację obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a także na zakup 700 pojazdów, w tym głównie samochody patrolowe i terenowe, mikrobusy, ambulanse medyczne oraz motocykle i skutery śnieżne. SG planuje też zakup lekkiego śmigłowca jednosilnikowego, turbinowego z nowoczesnym systemem obserwacji średniego zasięgu oraz morskich jednostek  interwencyjno-pościgowych;
• BOR – 166 mln zł. Program dla BOR przewiduje  przeznaczenie m.in. 42 mln zł na zakup ponad 90 samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz inne pojazdy. BOR chce także wydać 25 mln zł na uzbrojenie i sprzęt specjalny. Jak podkreśla MSWiA, pozwoli to na wprowadzanie sprzętu nowej generacji, w tym dla ochrony placówek poza granicami kraju. BOR zaplanowało także zakup ok. 400 pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków szturmowych.

Znaczną część środków zarezerwowano na podwyżki uposażeń ponad 150 tys. funkcjonariuszy (1,196 mld zł) oraz płac ponad 30 tys. pracowników cywilnych (261 mln zł). Zgodnie z projektem, będą one wypłacone w dwóch etapach – 1 stycznia 2017 r. ( podwyżka wyniesie 0,18 krotność kwoty bazowej we wszystkich służbach MSWiA i 250 zł brutto pracowników)  i 1 stycznia 2019 r.  ( kolejna w wysokości 0,22 krotność kwoty bazowej w służbach i 300 zł pracowników).  

Podwyżki będą wypłacone na następujących zasadach:

• W Policji wskaźnik od 1 stycznia 2017 r.  ( data wejścia w życie ustawy), zwiększy się z 3,01 do 3,19 krotności kwoty bazowej czyli średnio o 274 zł oraz z 3,19 do 3,41 tej kwoty od 1 stycznia 2019 r. ( o 309 zł).  W sumie w latach 2017-2020 uposażenie policjantów zwiększy się  średnio o 609 zł,  z uwzględnieniem wyższej nagrody rocznej w 2018 i 2020 r. ( o 13,3 proc. do roku bieżącego). W tym okresie ponad 23 tys. pracowników cywilnych ma otrzymać dwie podwyżki:  ok. 250 zł od 1 stycznia 2017 r.  oraz  300 zł na etat ( od 1 stycznia 2019 r.), co z wyższymi nagrodami  rocznymi w 2018 i 2020 r. przyniesie 597 zł, o 19 proc. więcej do roku bieżącego.
• W Straży Granicznej, wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej na zwiększyć się z 3,03 do 3,43, co oznacza że przeciętne uposażenie urośnie w latach 2017-2020  o 609 zł ( o 13,1 proc.  do roku bieżącego). W tym okresie pensje ponad 3 tysięcy pracowników cywilnych mają zwiększyć się o 597 zł ( o 18,9 proc.).
• W Państwowej Straży Pożarnej, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy ma za 4 lata zwiększyć się z 2,95  krotności kwoty bazowej ( obecnie 4 494 zł brutto) – tyle obecnie otrzymują żołnierze – do 3,35 ( o 609 zł). Z kolei pensje 1,8 tys. pracowników  zwiększą się o 597 zł.
• W Biurze Ochrony Rządu  – w ramach motywacyjnego systemu wynagrodzeń – funkcjonariusze otrzymają również  609 zł podwyżkę, zaś 300 pracowników cywilnych – 597 zł.

Projekt ustawy, który został wysłany do konsultacji międzyresortowej  ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

***
Nie wiadomo, ile obecne władze przeznaczą ostatecznie pieniędzy na modernizację pokrewnych służb i system motywacyjny. Przyszłoroczny budżet państwa  jest bardzo napięty, a w dodatku przygotowane są kolejne kosztowne  ustawy ( obniżka wieku emerytalnego, pomoc frankowiczom,  podwyższenie progu podatkowego , itp.).  W interesie żołnierzy zawodowych,  a także funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników cywilnych w pokrewnych resortach powinno być przyjęcie  tego programu w zaproponowanej wersji. 
Po pierwsze, służby MSWiA wymagają pilnej modernizacji, bo kilkunastoletnie pojazdy czy przestarzałe pistolety trzeba wymieniać, a także unowocześnić komisariaty i stworzyć odpowiednie warunki do szkolenia. Po drugie, w resorcie spraw wewnętrznych  są silne związki zawodowe , które zawsze zwracają szczególną uwagę na powiązanie modernizacji z system motywacyjnym. W rezultacie, strażacy, którzy mają najniższe obecnie średnie uposażenie, porównywalne z  kadrą zawodową Wojska Polskiego, mogą za 4 lata zarabiać o 600 zł więcej. Jeśli nie będzie wyrównania, a jest to realne, to nastroje w wojsku będą bardzo podłe, nie zachęcające do wzmożonego wysiłku, a ponadto takie działanie będzie służyć raczej dezintegracji służb zamiast lepszej koordynacji i współpracy.  Bo dlaczego jedne służby są preferowane, a inne – nie? Szef MON ma przecież równie mocną pozycję polityczną niż szef MSWiA, jeśli nie mocniejszą.
Nie należy sądzić, aby kierownictwo MON nie zdawało sobie z tego sprawy. Wskaźniki uposażeń w innych służbach są uważnie analizowane – zapewnił portal kilka miesięcy temu dyrektor Departamentu Budżetowego MON.  W resorcie obrony narodowej jest bardzo poważnie brana pod uwagę korekta ustawy z 25 maja 2001 r. o finansowaniu i modernizacji technicznej sił zbrojnych.  W tej nowelizacji powinno być utrzymanie nie tylko minimalnych wydatków na obronność państwa na poziomie co najmniej 2 proc. PKB, z tego jedną czwartą na wydatki materialne, ale  również  stworzenie systemu motywacyjnego dla kadry zawodowej WP i pracowników cywilnych na podobnej zasadzie jak w MSWiA.  W czerwcu powinny być znane założenia przyszłorocznego budżetu, a także – do 8 czerwca  br.- opinia MON  ws. projektu ustawy modernizacyjnej dotyczącej funkcjonariuszy.

Tekst: Ryszard Choroszy

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT