Funkcjonariusze MSWiA poczekają na uregulowania ws. ekwiwalentu.

Do konsultacji skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz kilku innych ustaw dotyczący uregulowania i ujednolicenia kwestii związanych z naliczaniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. O wyrażenie opinii w sprawie noweli poproszono m.in. Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Jak się okazuje, zaproponowane przepisy są nieakceptowalne przez mundurowych. – W imieniu NSZZ Policjantów przedłożony projekt opiniuję negatywnie – napisał szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwraca uwagę w piśmie, iż przedłożenie do zaopiniowania wzmiankowanego projektu ustawy – ustawy o szczególnym znaczeniu dla byłych i obecnych funkcjonariuszy policji w dniu 28 grudnia 2018 r., z terminem wniesienia uwag do 2 stycznia 2019 r., w którym to czasie przypadło pół dnia roboczego funkcjonowania Biura NSZZ Policjantów, nie wytrzymuje krytyki w zakresie rzetelności, w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego.

– Tak prowadzony proces konsultacji budzi poważne obawy o ich rzeczywistą intencję i świadczy o lekceważącym traktowaniu strony społecznej, pomimo znacznej istotności omawianego zagadnienia i zaangażowania NSZZ Policjantów w przedmiotową sprawę. Nie można bowiem pominąć, że to NSZZ Policjantów było inicjatorem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego orzeczenie doprowadziło do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych – pisze Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

W ocenie NSZZ Policjantów projektowane rozwiązania nie służą interesowi społecznemu i uzasadnionemu interesowi obywateli, w szczególności funkcjonariuszom lub byłym funkcjonariuszom Policji, wprowadzając chaos prawny.

 

Poniżej pełna treść pisma NSZZ Policjantów.

 

źródło: https://ochrona24.info

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT