Informacja ze spotkania FZZSM w MSW!

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013′.

 

 

28 czerwca 2013 roku na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z reprezentantami MSW. Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Grzegorz Nems – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Tomasz Krzemieński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Piotr Grabowski – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

– Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków „Florian”;

– Czesław Tuła – Przewodniczący ZG Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Ze strony MSW w spotkaniu uczestniczyli:

– Adam Wieczorek – Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru;

– Jakub Bednarek – Radca Ministra, Wydział Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru.

Podczas spotkania przedstawiciele MSW zaznaczyli, że odbywa się ono z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych. Równocześnie podkreślili, że ma ono charakter roboczy i poprzedza oficjalne spotkanie FZZSM z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Zaproponowali też, by podobne robocze spotkania odbywały się cyklicznie. Poinformowali, że kierownictwo MSW przeanalizowało dokumenty przekazane przez związki zawodowe, a także przekazy medialne, w tym relację z konferencji prasowej Federacji w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Reprezentanci FZZSM podtrzymali postulaty zgłoszone podczas prowadzonej obecnie akcji protestacyjnej w zakresie propozycji zmian ustawowych (w tym konieczności uregulowania kwestii nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy) oraz waloryzacji uposażeń i kierowania środków wakatowych na fundusz motywacyjny funkcjonariuszy. Zaznaczyli, że dotychczasowy sposób prowadzenia negocjacji przez MSW wywołał bardzo negatywne reakcje funkcjonariuszy i de facto spowodował podjęcie decyzji o proteście. Zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu rządowego ws. L-4 w postaci co najmniej 90-dniowego okresu karencji (w skali roku), w trakcie którego uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie ulegałoby zmniejszeniu.

Odnosząc się do uwag FZZSM przedstawiciele MSW stwierdzili, że żaden z obecnie procedowanych projektów zmian ustawowych nie zakłada odbierania funkcjonariuszom praw nabytych. Sprawa projektu ustawy ws. rent inwalidzkich i komisji lekarskich jest nadal otwarta, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ministra Sienkiewicza i wiceministra Jabłońskiego. Podkreślili chęć dialogu MSW ze związkami zawodowymi i zaapelowali, by rozmowy nie odbywały się poprzez media. W tej ostatniej kwestii reprezentanci Federacji przypomnieli, że przez okres kilku miesięcy brak było odpowiedzi MSW na opinie FZZSM do projektów, kierownictwo resortu nie reagowało również na prośby o spotkania.

Ustalono, że kolejne robocze spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie.

źródło:  ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT