Jest projekt ustawy zapewniający realizację wyroku TK w sprawie ekwiwalentów.

ilustracjaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację nr 294 zapewnia, że jest już gotowy projekt ustawy zapewniający realizację wyroku TK w sprawie ekwiwalentów.

 

Odpowiedź na interpelację nr 294 w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik

Warszawa, 28-01-2020

 

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację numer 294 Pani Poseł Hanny Gill-Piątek w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został przygotowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zapewniający realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt K 7/15.

Projekt ten został przekazany do Zespołu do Spraw Programowych Prac Rządu z wnioskiem o jego wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu

 

 

Jak informuje wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzej Szary – Interpelacja nr 294 jest efektem działań podjętych przez Krzysztofa Balcera, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego.

 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLAJLF

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT