Joachim Brudziński: MAMY WSPÓLNY CEL. NSZZ Policjantów: WIĘC GO WSPÓLNIE REALIZUJMY.

ilustracjaNa portalu MSWiA zamieszczono wczoraj nagranie wystąpienia Ministra Joachima Brudzińskiego. Pan Minister wygłosił  rodzaj orędzia, odezwy skierowanej do wszystkich funkcjonariuszy. W podniosłym tonie poinformował policjantów o tym, o czym od minionego piątku wszyscy mundurowi już wiedzą.

 

Przedstawione bowiem w piątek 21 września 2018′ propozycje MSWiA wszyscy funkcjonariusze znają doskonale. Poznali je dzięki konsultacjom, jakie odbyły się we wszystkich strukturach związkowych a także śledząc komunikatory społeczne, portal nszzp.pl , bądź z bezpośrednich rozmów z kolegami. Mieli więc czas na wyrobienie sobie opinii o propozycjach MSWiA.

Opinie funkcjonariuszy w terenie zostały zebrane przez Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów i przedstawione na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zarządu Głównego, które zostało zwołane w expressowym tempie i odbyło się w poniedziałek 24 września w Warszawie.

Ten nadzwyczajny tryb posiedzenia został wdrożony, gdyż po raz pierwszy od rozpoczęcia rozmów z MSWiA, pojawił się na stole pakiet propozycji zasługujących na uwagę i głębokie pochylenie się nad nim.

NSZZ Policjantów doceniło ten gest Pana Ministra dając temu wyraz w treści Komunikatu i Uchwały podjętej przez wszystkie, podkreślono – Zarządy Wojewódzkie – JEDNOGŁOŚNIE – co jeszcze mocniej podkreślono.

Uchwała zawierająca więc nie tyle stanowisko Zarządu Głównego, co swoisty rodzaj instrukcji poselskich naszego „suwerena” – inaczej mówiąc: opinię członków działających w strukturach terenowych, została przekazana jeszcze we wtorek Panu Ministrowi.

Zamieszczone na portalu MSWiA wystąpienie skierowane do pt. „Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy” można by w tej sytuacji rozumieć jako próbę dotarcia do środowiska policyjnego z pominięciem strony związkowej. Związkowcy przyjęli jednak te słowa jako chęć osobistego, autorskiego przedstawienia projektu porozumienia przez ministra.

NSZZ Policjantów oczekuje odpowiedzi Ministra na postulaty „suwerena” sprecyzowane w przekazanej Ministrowi uchwale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. I na kolejne spotkanie.

*****

Wkrótce spotkamy się także wszyscy na corocznych, kolejnych już XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. Odbędą się one w tym roku w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w niedzielę 30 września 2018 r.

Najlepszym prezentem dla środowiska policyjnego w tak uroczystej chwili, byłoby osiągnięcie tego wspólnego celu, o którym Pan Minister dzisiaj mówił, czyli ZAPEWNIENIE POLICJANTOM JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW SŁUŻBY.

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT