KGP przedstawia warianty podwyżek dla policjantów

Komendant Główny Policji Nadinspektor Marek Działoszyński przedstawił perspektywy wzrostu policyjnych płac przewidzianych na lipiec 2012 roku. Propozycje podwyżki przewidziane zostały w dwóch wariantach.

 

25 stycznia 2012 roku Komendant Główny Policji skierował do policjantów pismo FU-670/12 przedstawiając propozycje i prognozy wzrostu uposażenia.

Wariant I: wydaje się prosty I najbardziej oczywisty. Przewiduje on jednolitą podwyżkę dodatku za posiadany stopień o 300 zł. Dodatek za stopień posterunkowego wzrósłby wtedy z 330 zł do 630 zł. Analogicznie wzrosłyby dodatki dla innych stopni do generalnego inspektora włącznie (z 1000 zł do 1300 zł,)

Wariant II podwyżka uposażenia zasadniczego poprzez zwiększenie mnożnika kwoty bazowej o 0,17 dla wszystkich grup i szczebli W wielkościach bezwzględnych przedmiotowe wielokrotności ukształtowałyby się po podwyżce od 0,97 dla 1 grupy zaszeregowania (stanowisko posterunkowego) do 5,12 dla grupy 16 (stanowisko Komendanta Głównego Policji).  Po uwzględnieniu dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, zasady zaokrąglania należnych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego do pełnych 10 zł, wzrost uposażenia z tego tytułu wyniesie 260 zł.  Automatycznie zwiększyłoby się uposażenie z tytułu wysługi lat.  Uwzględniając przeciętną wysługę lat (14,5%) i zwiększenie uposażenia z tego tytułu o ok. 37,70 zł. Łącznie szacunkowa podwyżka uposażenia wynosiłaby ok. 297,70 zł.

 

Mankamentem tego wariantu jest to, że nie byłaby ona jednolita dla wszystkich funkcjonariuszy, bowiem elementem różnicującym byłby w tym wypadku staż służby.

Propozycje w prośbą o opinię zostały przesłane do wszystkich garnizonów Policji.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT