Kiedy przepisy wykonawcze do ustawy o L4?

1 czerwca wejdzie w życie ustawa o L4 mundurowych, która zakłada obniżenie do 80 % uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, a uzyskane z tego tytułu oszczędności przeznacza na nagrody dla zastępujących nieobecnych żołnierzy czy funkcjonariuszy.

 

Czy wszystkie służby zdążą przygotować na czas przepisy wykonawcze?

W myśl ustawy środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń będą w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Szczegóły mają być określone w przepisach wykonawczych.

(…) Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadane zmiany w nowelizacji ustawy z 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym ( Dz. U z 2011 r., nr 9, poz. 46) wysłało do uzgodnień międzyresortowych ponad miesiąc temu. W przypadku żołnierzy ustalono, że nagrody uznaniowe z tytułu zastępstwa będą wypłacane z funduszu tworzonego w jednostce wojskowej. W przypadku osób przebywających na zasiłku chorobowym, to uzyskane z tego tytułu zmniejszenie uposażeń ( ze 100 do 80 proc.) pozostanie w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych. To on będzie decydował o przyznaniu żołnierzowi nagrody uznaniowej z tytułu zastępstwa i określał jej wysokość na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza (…)

(…) W przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to na stronie BIP nie odnaleźliśmy do chwili obecnej projektu zmian przepisów, regulujących kwestie przyznawania nagród funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Biura Ochrony Rządu. Podobnie z Ministerstwem Sprawiedliwości (w przypadku funkcjonariuszy Służby Więziennej) czy Kancelarii Rady Ministrów (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego). (…)

Czy znowu czeka nas bałagan i zamieszanie?!

ZW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT