Kolejny wniosek 7 Zarządów Wojewódzkich do Komendanta Głónego Policji!

Siedem Zarządów Wojewódzkich w tym opolski, zwróciło się do Komendanta Głównego Policji, aby ten z kolei wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o dostosowanie ustawy o Policji do standardów antymobbingowych.

 


Sugerowanym przez Zarządy Wojewódzkie wzorcem są rozwiązania obowiązujące w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Mimo że struktura Policji ze względu na jej hierarchiczny system sprzyja nadużywaniu stanowisk kierowniczych przeciwko podwładnym policjantom, odpowiednich instrumentów prawnych do walki z tym zjawiskiem wciąż brak. Wnioskodawcy mają nadzieję, że skoro w innej służbie mundurowej ochrona przewidziana w Kodeksie pracy może funkcjonować, dlaczego policjanci nie mogą z tego korzystać.

 

Oczekujemy na działania Pana Komendanta w tej materii, które pozwolą skutecznie bronić się przed mobbingiem w naszej formacji!

Pełna treść wniosku w dyspozycji Przewodniczących Zarządów Terenowych

 

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT