Komentarz Prezydium ZW NSZZ Policjantów w Opolu w sprawie powołania Adama Rapackiego.

Pan Minister Adam Rapacki w okresie pełnienia funkcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie do końca spełnił pokładane w nim przez policjantów nadzieje.

     Nie był widoczny jako stronnik Policji walczący o poprawę warunków pracy i płacy “wyrywający” tak potrzebne w naszej formacji pieniądze z ministerialnej kasy. Wręcz przeciwnie, momentami okazywał się zwolennikiem niekorzystnych dla formacji mundurowych rozwiązań.

     Przykładem na to jest zgoda na zmniejszenie świadczeń za okres absencji chorobowej, pozostawiania środków finansowych z wakatów na potrzeby Komendy Głównej i przeznaczania ich części na wydatki rzeczowe.

     Rozumiemy mądrość staropolskiego przysłowia że “Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” i gratulując Panu Rapackiemu powołania na tak odpowiedzialne stanowisko, apelujemy o rozwagę rozsądek i przypominamy, że największe sukcesy odnoszono tylko w przypadku wprowadzania zmian w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania środowisk, których te zmiany dotyczą.

     Uważamy tę decyzję kadrową Pana Ministra Cichockiego za nietrafioną i mogącą przynieść więcej szkody niż pożytku dla środowiska policyjnego.

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT