Komunikat dotyczący istoty protestu!

Znalezione obrazy dla zapytania akcja protestacyjna opoleW związku z doniesieniami medialnymi poddającymi pod wątpliwość wiedzę Policjantek i Policjantów na temat celu naszego protestu – które uważamy za nieprawdziwe – w załączeniu komunikat Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu!

 

L.Dz. Zw-17/VII/2018

 

 

K O M U N I K A T


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w marcu bieżącego roku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  zostało przekazanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych sześć postulatów, zmierzających do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy, oraz ich rodzin, poprawy sytuacji kadrowej w służbach mundurowych, oraz poprawy warunków służby w naszych formacjach.

Do chwili obecnej żadne z nich nie doczekały się realizacji. Rozmowy i negocjacje nadal trwają i nie porzucamy nadziei, że doprowadzą nas do wspólnych korzystnych rozwiązań, służących naszym formacjom i całemu społeczeństwu.

Przypominamy, że niezmiennie nasze postulaty to:

  • Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  • Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  • Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
  • Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  • Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  • Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

TRZYMAMY  LINIĘ!!!

 

Ze związkowym pozdrowieniem:

(—)

Przewodniczący ZW Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT