Komunikat Federacji Służb Mundurowych po spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Warszawa, 18 stycznia 2012 r.

F-4/2012

Komunikat

W dniach 17 i 18 stycznia 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyły się zapowiedziane spotkania z Ministrem Jarosławem Gowinem i Ministrem Jackiem Cichockim, które poświęcone były możliwościom znalezienia środków finansowych na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

 

Na spotkaniu w dniu 17 stycznia br. otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie nadal analizowało budżet pod kątem znalezienia środków na podwyżki.

W trakcie spotkania w dniu 18 stycznia br. padła deklaracja z ust Ministra Spraw Wewnętrznych, iż istnieje możliwość przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej jeszcze w trakcie drugiego czytania w Sejmie, projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. Jednocześnie Minister zadeklarował, że jest absolutna wola polityczna Premiera RP, aby w budżecie 2013 roku zabezpieczyć środki finansowe z przeznaczeniem na wzrost uposażeń dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

Podczas spotkania Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ponowili wniosek o pilne spotkanie z Premierem RP w celu otrzymania pisemnych gwarancji w tej sprawie.
Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanawia:

podtrzymać dotychczasowe stanowisko dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej w terminie i wysokości jak w Policji i Wojsku Polskim,
wystąpić do wszystkich Szefów Klubów Parlamentarnych z wnioskiem o poparcie poprawki poselskiej zmierzającej do realizacji wzrostu uposażeńsłużb mundurowych na zasadach analogicznych jak w Policji i Wojsku Polskim.

Ponadto na dzień 24.01.2012 roku wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego celem skoordynowania dalszych działań protestacyjnych.

 

pobierz: Komunikat FZZSM

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT