Nowi zastępcy Komendanta Głównego Policji.

 

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki powołał, na wniosek nadinsp. Marka Działoszyńskiego, nowych zastępców Komendanta Głównego Policji. Pierwszym zastępcą, odpowiedzialnym za prewencję, będzie nadinsp. Krzysztof Gajewski, za pion kryminalny będzie odpowiadał nadinsp. Andrzej Rokita, a logistykę będzie nadzorował insp. Arkadiusz Letkiewicz.

Uroczystość przekazania obowiązków nowym wiceszefom Policji odbyła się w sali generalskiej Komendy Głównej Policji. Po złożeniu meldunku głos zabrał Komendant Główny Policji. – Dzisiejszy dzień jest dniem pewnej zmiany, zmiany pokoleniowej. Moją decyzją podziękowałem za wieloletnią pracę i współpracę zastępcom komendanta głównego. W ich miejsce, na mój wniosek, Minister Spraw Wewnętrznych, wyznaczył ich następców. Jest to chwila dla mnie o tyle trudna, że ze wszystkimi panami komendantami, którzy odchodzą, pracowałem od wielu lat. Jest to moment, w którym chcę im serdecznie podziękować za wiele lat rzetelnej, sumiennej, pełnej poświęceń służby, w której dali z siebie wszystko, co najlepsze – powiedział nadinsp. Marek Działoszyński. Następnie komendant główny zwrócił się do odchodzących zastępców. – Pan generał Szwajcowski prowadził służbę kryminalną przez wiele lat. Robił w tej służbie reorganizację, restrukturyzację, osiągał jak najlepsze wyniki. Pan komendant Jarczewski należycie przygotował polską Policję do największego wyzwania, które przed nią, mianowicie Euro 2012 – sądzę, że będziemy kontynuować w tym obszarze wszystko, co zostało zaplanowane i przygotowane. Pan komendant Trela – wszyscy mamy świadomość, jak trudne wyzwanie wziął na siebie, jak przeprowadził przez okres słabych budżetów polską Policję, jak niejednokrotnie musiał walczyć z naszą mentalnością inaczej rozumiejącą logistykę, budżet, finanse w Policji. Jeszcze raz panom komendantom za wszystko dziękuję – powiedział komendant. Nadinsp. Marek Działoszyński pogratulował też nowym komendantom i zaznaczył, że przed nimi wiele wyzwań. – Myślę, że będą mnie wspomagać w trudnym zadaniu, jakim jest prowadzenie polskiej Policji na bardzo wysokim poziomie, bo takie mamy ambicje.

Następnie odczytano decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych o odwołaniu z funkcji zastępców Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i nadinsp. Andrzeja Treli, a następnie o powołaniu ich następców: nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, nadinsp. Andrzeja Rokitę i insp. Arkadiusza Letkiewicza. Odczytano też laudacje zastępców szefa Policji.

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zdających obowiązki zastępców Komendanta Głównego Policji. Komendant Szwajcowski podziękował za wsparcie gen. insp. Andrzejowi Matejukowi i dyrektorom, z którymi współpracował. – Wyznawałem zasadę, że praca w Policji to gra zespołowa i dzięki temu można coś osiągnąć – powiedział. Zaznaczył, że zawsze stosował się też do dewizy: – Traktuj podwładnych tak, jak chciałbyś być traktowany przez przełożonego. Komendant Jarczewski podkreślił, że pracował w okresie, kiedy trzeba było m.in. przygotować Policję do prezydencji i do Euro 2012. Podziękował ciepło wszystkim, którzy współpracowali z nim przy tych zadaniach. Generał Andrzej Trela podkreślił, że ostatnie trzy lata były dla niego prawdziwym wyzwaniem. Podziękował przełożonym i współpracownikom, a także złożył gratulację swojemu następcy komendantowi Letkiewiczowi. – Mam pewność, że z tym zespołem wprowadzisz nowe i lepsze, bo to jest naturalne, to jest rozwój – powiedział Andrzej Trela. Na zakończenie głos zabrał gen. insp. Andrzej Matejuk, dziękując swoim podwładnym za okres współpracy i gratulując nowym zastępcom. – Jestem przekonany, że te osoby nie tylko dadzą radę, ale dokonają następnego przełomu – powiedział komendant.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji.

Mariusz Góra, fot. Marek Krupa
Źrógło: policja.pl

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT