Na straży dialogu – podsumowanie

W dniu 17.09.2014 r. w Michałowicach k. Warszawy odbyła się konferencja kończąca i podsumowująca ogólnopolski projekt „Na straży dialogu”.

 

W konferencji wzięło udział 80 osób ze wszystkich województw, w tym również przedstawiciele garnizonu opolskiego kol. Benedykt Nowak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu, kol. Mirosław Łyżniak – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu oraz kol. Janusz Bochenek Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji. Obrady konferencji otworzył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorz Nems. W ramach projektu „Na straży dialogu” w całym kraju odbyło się łącznie 16 szkoleń, w których wzięło udział 320 działaczy związkowych. Dzięki zrealizowanym w ramach projektu szkoleniom uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ochrony prawnej funkcjonariuszy, negocjacji, rokowań i sporów zbiorowych. Podczas konferencji w Michałowicach głos w dyskusji zabrali kol. Benedykt Nowak oraz kol. Mirosław Łyżniak, którzy zaprezentowali zebranym rozwiązania dotyczące „ochrony prawnej policjantów”, jakie z powodzeniem funkcjonują w garnizonie opolskim.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT