Narada roczna Kadry Kierowniczej Policji

W Warszawie odbyła się narada podsumowująca roczną pracę Polskiej Policji.

 

W naradzie uczestniczył Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych. Gośćmi narady byli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik. Zarząd Główny NSZZ Policjantów w naradzie reprezentował wiceprzewodniczący Tomasz Krzemieński.

 

W Warszawie odbyła się narada podsumowująca roczną pracę Polskiej Policji. Podczas odprawy Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Działoszyński omówił i ocenił efektywność działań Policji w 2014 roku. W czasie spotkania zostały też przedstawione priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2015.

Naradę roczną kadry kierowniczej rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, który ocenił skuteczność policyjnych działań w 2014 roku oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które stoją przed Polską Policją w 2015 roku. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, który w swoim wystąpieniu podsumował działania służby prewencyjnej w 2014 r.

Uczestnicy odprawy omówili m.in. zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przygotowaniem Policji do wprowadzanych w procedurze karnej zmian. Poruszono również temat Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Odbyły się także wystąpienia m.in. przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i zaproszonych gości.

W piątek, po dwudniowej odprawie kadry kierowniczej, Komendant Główny Policji podsumował stan bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r.

Z danych KGP wynika m.in., że w 2014 r., w porównaniu z 2013 r. zmalała nie tylko liczba przestępstw ogółem (z 1 063 906 na 915 tys. 083), ale także liczba przestępstw kryminalnych w poszczególnych kategoriach – począwszy od zabójstw, gwałtów przez rozboje, kradzież i kradzieże aut.

Z raportu nt. stanu bezpieczeństwa w Polsce wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat średnia, dzienna liczba przestępstw popełnianych w Polsce spadła z 4003 do 2507. Z kolei jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to od 2004 do 2014 roku ich średnia dzienna liczba spadła z prawie 3 tysięcy do 1736.

Gen.insp. Marek Działoszyński pytany o obszary pracy policji, które wymagają poprawy, lub są wyzwaniem na najbliższy okres, wymienił przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Jak zaznaczył ten rodzaj przestępczości uderza we wszystkie grupy społeczne – począwszy od dzieci. „Każdy może być w ten sposób oszukany, wykorzystany. Myślę, że to jest taki obszar, który musimy szybciej obserwować, monitorować po to, by skuteczniej przeciwdziałać przestępczości w internecie” – dodał komendant.

Priorytetami policji w 2015 r. ma być też m.in. doskonalenie obsługi obywateli, czyli osób, które zgłaszają różnego rodzaju przestępstwa. Chodzi o to, by reakcja funkcjonariuszy na różnego rodzaju zdarzenia była szybsza i skuteczniejsza.

Priorytetami mają być też skuteczniejsza walka z przestępczością gospodarczą oraz poprawa warunków służby i pracy policjantów i pracowników policji. (PAP)

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT