Nowe przepisy dotyczące wypadków w Policji

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.

 

 

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, w tym:

1) tryb postępowania komisji powypadkowej;

2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;

3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4455:nowe-przepisy-dotyczce-wypadkow-w-policji&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT