Nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 października 2011 roku w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w policji. 

 Komisja powypadkowa ustala okoliczności i przyczyny wypadku w postępowaniu wyjaśniającym, w tym m.in.:

  • przyjmuje wyjaśnienia od poszkodowanego, świadków wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku,
  • zasięg opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny okoliczności, przyczyn i skutków wypadku, jeżeli okoliczności to uzasdadniają,
  • występuje o udostępnienie jej akt postępowania karnego i innych postępowań oraz innych dokumentów dotyczących wypadku i jego skutków,
  • występuje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczących wypadku i jego skutków,
  • dokonuje prawnej kwaifikacji wypadku,
  • określa wnioski i środki profilaktyczne.

Rozporządezenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 30 listopada 2011 roku. Pełna treść aktu: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/221/20238/DzU_2011_nr_243_poz_1453.html  

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT