Posiedzenie Zarządu Głównego Forum ZZ

Posiedzenie Zarządu Głównego FZZ

21 października 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Poniżej informacja z posiedzenia.

 

21 października 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów: Grzegorz Nems (Wiceprzewodniczący FZZ i Przewodniczący ZG NSZZ P) oraz Józef Partyka (Przewodniczący ZW FZZ woj. pomorskiego i Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P) i Tomasz Krzemieński (członek ZG, Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P). Podczas obrad poruszono m.in. następujące tematy:

– Zatwierdzono zmiany do zakresu kompetencji, zasad wyborczych i zasad finansowania struktur terenowych Forum Związków Zawodowych.

– Przedstawiono sprawozdanie z działalności FZZ od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ z omówieniem akcji protestacyjno-strajkowych, jakie miały miejsce w dniach 11-14 września 2013 roku. Podkreślono znaczenie udziału służb mundurowych w protestach.

– Omówiono i przyjęto plan pracy na 2014 rok do końca III Kadencji.

– Przyjęto założenia budżetowe na 2014 rok.

– Ustalono zasady wyboru delegatów na IV Kongres FZZ.

– Ustalono termin IV Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego FZZ, tj. 13 – 15 maja 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Falenty.

– ZG FZZ poparł manifestację organizowaną w Gdańsku w dniu 9.11.2013 roku i zaapelował do swoich członków o czynny udział.

Podczas obrad Zarządu Głównego FZZ omówiono także strategię dalszych wspólnych działań trzech central związkowych. 24 października 2013 roku odbędzie się pikieta pod Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” przygotowują projekt zmian w ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, przewidujący utworzenie w miejsce Komisji Trójstronnej Rady Dialogu Społecznego, usytuowanej przy Sejmie RP lub Prezesie Rady Ministrów. Zdaniem przedstawicieli NSZZ Policjantów i pozostałych związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych w projekcie tym bezwzględnie należy ująć kwestie bezpieczeństwa publicznego w kontekście uprawnień organizacji związkowych.

 

Tomasz Krzemieński

Józef Partyka

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT