Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZP.

Posiedzenie Zarządu Głownego NSZZ Policjantów odbyło się w dniu 27 czerwca 2012′ w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38.

 

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 8 czerwca 2012′ Zarząd Główny NSZZ Policjantów realizował przyjęty porządek posiedzenia – w tym między innymi:

– informacja w sprawie ostatnich decyzji Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym relacja ze spotkania przedstawicieli FZZSM z prezydentem RP w dniu 5 czerwca 2012′,

– informacja nt. posiedzenia zespołu ZG NSZZP powołanego w celu sporządzenia kompleksowego wniosku w sprawie zmian w ustawie o Policji i rozporządzeniach MSW,

– sprawozdanie Zespołu w sprawie trybu i sposobu prowadzenia dalszych negocjacji na temat grupowego ubezpieczenia policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin – podjęcie decyzji.

Zebrani podjęli szereg uchwał, które zostaną wkrótce opublikowane.

 

Obradujących odwiedził Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który odpowiedział na pytania i wnioski zgłaszane przez członków Zarządu Głównego.

żródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT