Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu!

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu. Na obrady przybyło 20 członków Zarządu (na łączną liczbę  26 ), oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Jacek Kwaśniewski.

 

Pierwszym ważnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały o utworzeniu Zarządu Terenowego w Komisariacie II Policji w Opolu. Dzięki zaangażowaniu Koleżanek i Kolegów z tej jednostki, oraz przy wsparciu strony służbowej i pracowników biura ZW w dniu 23 kwietnia w pomieszczeniach KP II odbyło się walne zebranie założycielskie. Zostało ono przekształcone w zebranie wyborcze i wyłoniło władze Zarządu, Komisje Rewizyjną, oraz wybrało delegatów na Wojewódzką Konferencję.

Koleżankom i Kolegom z nowo powstałego Zarządu życzymy siły i determinacji do pracy społecznej na rzecz naszego środowiska! Naprawdę warto!

Ponadto Zarząd dyskutowała na temat bieżących działań związku, oraz podjął szereg uchwał zatwierdzających dotychczasowe działania i inicjujących nowe zadania.

Między innymi współorganizowanie i dofinansowanie garnizonowego Święta Policji w dniu 18 lipca br., współorganizowanie i pomoc finansową w organizacji Dnia Dziecka w Opolu, konkursu plastycznego. Zorganizowanie szkolenia dla aktywnych członków naszej organizacji we wrześniu br. i szereg innych niezbędnych działań pozwalających naszej organizacji efektywnie funkcjonować.

Mam nadzieję, że podjęte decyzje i uchwały zaowocują w niedalekiej przyszłości, między innymi lepszą integracją naszego środowiska i budowaniem zaufania społecznego do naszej formacji!

Biuro ZW

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT