Pozew zbiorowy z powodu braku waloryzacji płac!

Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji płac w latach 2009-2013.

 

Ograniczenie waloryzacji płac funkcjonariuszy, skutkujące wyraźnie odczuwalnym pogorszeniem stopy życiowej policjantów oraz ich rodzin, jest przyczyną wielu problemów, którym w związku z pełnieniem służby policjanci nie mogą zaradzić np. poprzez dodatkowe zatrudnienie itp. Płace policjantów praktycznie stoją w miejscu od 2009 roku, natomiast systematycznie rosną ceny towarów, ponoszone ciężary czynszowe i inne koszty utrzymania.

Utrzymujący się od wielu lat brak waloryzacji płac funkcjonariuszy, pomimo odmiennych deklaracji i obietnic składanych przez premiera, skłania policjantów do sięgnięcia po wszystkie dostępne środki roszczeniowe, w tym także wykorzystanie ścieżki odwoławczej przed sądami RP w ramach pozwu zbiorowego.

W czerwcu 2014 roku na podstawie umowy z 18 marca 2014 roku odbyło się spotkanie w Kancelarii Adwokackiej dr Marty Derlatki reprezentującej ZG NSZZ Policjantów w zakresie sporządzenia i złożenia pozwu zbiorowego z powodu braku waloryzacji płac w latach 2009 – 2013 oraz skargi do Trybunału. Efektem spotkania są przedstawione poniżej uwarunkowania oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia do pozwu zbiorowego.

Kierując się solidarnością z funkcjonariuszami i ich rodzinami, Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił rozpropagować wymienione dokumenty udostępniając je na swoim portalu internetowym.

Pamiętajmy, że przystąpienie do pozwu zbiorowego to decyzja podejmowana indywidualnie przez każdego z funkcjonariuszy Policji i nie może być przedmiotem roszczenia wobec organizacji związkowej NSZZ Policjantów.

Szyczegoly na stronie ZG

zrodlo ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT