Prace nad nowelizacjami dwóch rozporządzeń.

Podsekretarz stanu w MSW Michał Deskur wyraził zgodę na procedowanie nowelizacji dwóch rozporządzeń: w sprawie umundurowania policjantów oraz dotyczącego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

 

Prace nad rozporządzeniem w sprawie umundurowania dotyczą jedynie paragrafów 40 i 54, mówiących o sposobie noszenia odznak policyjnych Skoczek Spadochronowy Policji i Szabla Honorowa Policji oraz o przedłużeniu do końca 2014 r. okresu przejściowego, w którym dopuszcza się noszenie dotychczasowego umundurowania służbowego. Drugie rozporządzenie, nad którym mają trwać prace nowelizacyjne, dotyczy równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Wiceminister Deskur nie wyraził natomiast zgody na kontynuowanie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Nie zostaną też wprowadzone planowane zmiany dotyczące:

– skrócenia okresu używalności przedmiotów noszonych przez policjantów oddziałów prewencji Policji oraz policjantów pełniących służbę w komórkach poczty specjalnej, co w konsekwencji powodowałoby zwiększenie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla tych grup funkcjonariuszy;

– wprowadzenia jednakowego okresu używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez policjantów, którym powierzono opiekę nad psem służbowym;

– wykazu przedmiotów podlegających zwrotowi w przypadku zwolnienia ze służby policjanta mianowanego na stałe, w tym m.in. znaku identyfikacji indywidualnej.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT