Projekt L-4 mundurowych przyjęty przez Radę Ministrów!!

We wtorek (28 maja br.) Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez MSW projekt ustawy o L-4 mundurowych. Projekt przewiduje obniżkę uposażenia m.in. policjantów i strażaków, przebywających na zwolnieniach lekarskich, nie mających związku ze służbą. Po zmianach otrzymają 80% uposażenia. 9 maja br. projekt ustawy przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

 

W projekcie ustawy MSW planuje zmianę zasad przebywania mundurowych na chorobowym. Funkcjonariuszy na zwolnieniu mają obowiązywać podobne zasady jak cywili, otrzymają 80% pensji, a nie jak dotychczas pełne uposażenie.

Funkcjonariusze na zwolnieniu chorobowym otrzymają mniej

Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób, pozostających na zwolnieniach lekarskich, zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Nagrody będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów.

Proporcjonalnie do zmniejszenia uposażenia zmniejszeniu podlegać będzie także nagroda roczna, która wynosić będzie 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty.

Zmiany zakładają zbliżenie przepisów dotyczących formacji mundurowych do regulacji obowiązujących w systemie powszechnym, przy zachowaniu różnic wynikających ze specyfiki służby funkcjonariuszy i żołnierzy. Tak jak w systemie powszechnym, funkcjonariusze będą zwalniani od zajęć służbowych na podstawie zwolnień lekarskich, wystawianych zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenia te będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS, tak samo jak w przypadku pracowników cywilnych.

Funkcjonariusze i żołnierze, którzy przebywając na zwolnieniu lekarskim będą pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem, stracą prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Przygotowywana reforma powinna przyczynić się do zwiększenia liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Więcej funkcjonariuszy codziennie wykonujących obowiązki służbowe, przyczyni się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa obywateli. Ponadto zmiany powinny zwiększyć liczbę efektywnie pracujących funkcjonariuszy, ponieważ oszczędności zostaną przeznaczone na nagrody dla mundurowych, którzy nie będą chorować.

Przygotowany przez MSW projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100% uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego czynu zabronionego, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych).

Projekt zmian w systemie zwolnień lekarskich dotyczy m.in. policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej.

Po przyjęciu projektu ustawy przez rząd, zostanie skierowany do Sejmu.

źródło:  MSW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT