Projekt Uchwały ZG NSZZ Policjantów!!!

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów PO Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu Benedykt Nowak złożył projekt uchwały, który został przyjęty jednogłośnie. O to jego treść.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na swoim posiedzeniu w dniu 19.03.2012 roku postanowił zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych o wyasygnowanie środków na dopłaty do żłobków dla dzieci do lat  3 funkcjonariuszek policji, które po okresie urlopu macierzyńskiego zechcą wrócić do służby.

 

UZASADNIENIE

 

Mając na uwadze bardzo trudną sytuację kadrową w Policji i brak ponad  7 tysięcy funkcjonariuszy na ulicach polskich miast, koniecznym jest podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą na zminimalizowanie skutków takiego stanu rzeczy. Jednym z takich działań może być zachęcenie młodych matek – policjantek do powrotu do służby.

Dopłata 50 procent kwoty za żłobki, lub „kluby maluszka”, będzie znacznym odciążeniem dla budżetu domowego rodzin policyjnych i zachęci policjantki do podjęcia decyzji o powrocie do służby.

Takie działania będą również zgodne z prowadzoną przez  Rząd polityką prowadzącą do poprawy sytuacji demograficznej w naszym kraju.

Środki na powyższy cel można uzyskać z Konkursu zamkniętego nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Autorem przedmiotowego konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (program w załączeniu)

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT