Przypomnienie o konieczności zdeklarowania się w zakresie ubezpieczenia!

Znalezione obrazy dla zapytania pzu sa

Przypominamy Koleżankom i Kolegom ubezpieczonym w programie ubezpieczeniowym PZU „Policja 2008”, że najpóźniej do dnia 15 lutego br. należy podjąć decyzję o kontynuowaniu tego ubezpieczenia
w nowo utworzonym programie „Policja 2015”.

 

Brak takiej deklaracji w oznaczonym terminie zaskutkuje automatycznym wykluczeniem z ubezpieczenia funkcjonariuszki, lub funkcjonariusza, jak również doubezpieczonych członków ich rodzin. Ponowne przystąpienie będzie możliwe, ale tylko na zasadach nowowstępujących z kilkumiesięczną karencją, przewidzianą w ogólnych warunkach umowy.

Na przedmiotowej stronie internetowej (którą Państwo teraz przeglądacie), znajdują się  po prawej stronie dwa linki do ulotek o programie ubezpieczeniowym „Policja 2015” i „Emeryt 2015”.

Do programu „Emeryt 2015” mogą przystąpić tylko emeryciu ubezpieczeni do tej pory w programie „Emeryt 2008”, lub odchodzący na emeryturę ubezpieczeni do dnia przejścia na emeryturę w programie „Policja 2008”, lub „Policja 2015”. Nikt „z zewnątrz” nie może do niego przystąpić.

Zapisy na nowych deklaracjach należy dokonywać:

– w terenie u osób odpowiedzialnych za ubezpieczenie ( w każdej komendzie powiatowej jest taka osoba wyznaczona),

– natomiast funkcjonariusze KWP wypisują nowe deklaracje w Wydziale Finansów.

– emeryci w siedzibie ZW NSZZ Policjantów w Opolu, przy ul. Powolnego 3.

 

Przewodniczący ZW Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT