Ruszają sejmowe prace nad przepisami o komisjach lekarskich podległych MSW

Sejmowa komisja rozpocznie we wtorek prace nad projektem ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Wprowadza on jedną kategorię niezdolności do pełnienia służby w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich i dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego.

Przyjęty na początku czerwca przez rząd projekt autorstwa MSW zmierza do ujednolicenia orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w sześciu formacjach mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

„Służba w tych formacjach wiąże się ze stałym narażaniem życia i zdrowia oraz wymaga dużej sprawności psychofizycznej, dlatego komisje lekarskie muszą zapewnić właściwy dobór osób do zadań w tych jednostkach. Aby było to możliwe, komisje lekarskie powinny być dobrze zorganizowane, działać sprawnie i w efekcie fachowo oceniać zdolność do służby” – podkreślają autorzy projektu.

Zaproponowano w nim nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy. Ma zostać stworzony dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego. Stanowić go będą rejonowe komisje lekarskie i Centralna Komisja Lekarska.

Obecnie komisje te funkcjonują w formie trójinstancyjnej. Pierwszą decyzję wydaje wojewódzka komisja lekarska. Od tej decyzji można się odwołać do okręgowej komisji lekarskiej. Z kolei od decyzji okręgowej komisji lekarskiej przysługuje skarga do Centralnej Komisji Lekarskiej.

Projekt ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. Wprowadza następujące kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Wskazano w nim też zasady kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Aktualnie komisje lekarskie podległe szefowi MSW funkcjonują w strukturze kilkunastu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest MSW. W zeszłym roku zakłady opieki zdrowotnej MSW, w ramach których funkcjonują obecnie komisje, za wydanie orzeczeń wystawiły faktury na ponad 24 mln zł.

Zmiany w prawie spowodują utworzenie 110 etatów lekarzy orzeczników, w ramach 16 komisji rejonowych i komisji centralnej, oraz 50 etatów pracowników wspomagających działalność komisji. Według szacunków autorów projektu wynagrodzenia tych osób w 2015 r. wyniosą w sumie ponad 12 mln zł.

Projekt ustawy negatywnie oceniła Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. NSZZ Policjantów, który jest największym związkiem wchodzącym w skład federacji, zaproponował pozostawienie obecnie obowiązującego systemu komisji lekarskich, gdyż dotychczas funkcjonujące rozwiązanie, tzn. okręgowe i wojewódzkie komisje lekarskie, sprawdziło się w praktyce i jest oceniane pozytywnie przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Zdaniem związkowców zaproponowana zmiana pogorszy stan i sprawność orzecznictwa i wygeneruje niepotrzebne koszty.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: PAP

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT