Rzecznik prasowy MSW wyjaśnia …

Wyjaśnienia dotyczące artykułu Dziennika Gazety Prawnej pt.”Wdowy i sieroty po policjantach dostaną niższe renty rodzinne”

W związku z artykułem Pani Bożeny Wiktorowskiej pt. „Wdowy i sieroty po policjantach dostaną niższe renty rodzinne”, który ukazał się 31 stycznia 2012 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej, informuję, że znalazły się w nim nieprawdziwe informacje, a całość artykułu wprowadza czytelników w błąd. Projekt ustawy zawierający propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych nie wprowadza żadnych zmian w systemie rentowym, zarówno dla funkcjonariuszy będących obecnie w służbie, jak i dla tych, którzy wstąpią do służby od 2013 r. Nawet po wejściu w życie nowelizacji zarówno renty inwalidzkie, jak i renty rodzinne będą przyznawane na dotychczas obowiązujących zasadach, także w stosunku do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę począwszy od 2013 r. oraz ich rodzin.

Już tytuł artykułu „Wdowy i sieroty po policjantach dostaną niższe renty rodzinne” wprowadza czytelników w błąd. Nie jest bowiem prawdą, że w związku z planowaną zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw wdowy i sieroty po policjantach dostaną niższe renty rodzinne. Projekt nowelizacji ustawy nie wprowadza żadnych zmian w systemie rentowym policjantów, jak również funkcjonariuszy pozostałych służb podległych MSW.

Nieprawdziwe są również zdania „Przyszli funkcjonariusze stracą preferencyjne renty inwalidzkie, a renty rodzinne dla ich bliskich będą liczone tak jak w ZUS. Rząd zamierza zmienić system rentowy służb mundurowych (…)”. Kwestie rent inwalidzkich i rodzinnych w stosunku do policjantów uregulowane są w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) w dziale II Świadczenia pieniężne w rozdziale 2 – Renta inwalidzka i rozdziale 3 – Renta rodzinna. Projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje zmian w tych dwóch rozdziałach. Tak więc zarówno renty inwalidzkie, jak i renty rodzinne będą przyznawane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Przewidziano, co prawda, odpowiednie zmiany w poszczególnych ustawach pragmatycznych (np. ustawie o Policji, czy ustawie o Straży Granicznej), polegające na dostosowaniu obowiązujących przepisów do regulacji wprowadzanych nowelizacją ustawy, ale mają one jedynie charakter porządkowy. Tak więc projektowane uchylenie art. 69 ustawy o Policji, na który powołuje się Pani Redaktor Bożena Wiktorowska, nie spowoduje utraty podstawy prawnej do przyznania renty inwalidzkiej lub rodzinnej. Jeszcze raz podkreślam, że przepisy dotyczące przyznawania rent dla policjantów i ich rodzin są określone w odrębnych przepisach ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Projekt nowelizacji ustawy nie proponuje zmian w tych przepisach.

                                                                             Małgorzata Woźniak

                                                                          Rzecznik Prasowy MSW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT