Sejm: płace w budżetówce na poziomie 2014′

W pierwszym dniu obrad 79. posiedzenia Sejm rozpatrzył m.in. w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej.

 

Ustawa okołobudżetowa uzupełnia projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych rząd proponuje utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenie oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto, rząd proponuje przeznaczenie z Funduszu Pracy 835,3 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Ponadto Rada Ministrów zwiększyła o 582 mln zł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W 2015 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa – do kwoty 60,75 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. Jest to realizacja jednej z zapowiedzi premier Ewy Kopacz wygłoszonej podczas exposé w Sejmie. W projekcie doprecyzowano także przepisy dotyczące specjalizacji lekarzy. Rząd przewiduje również zmiany w podatku akcyzowym. Zostanie nim objęte wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn. Zmieniony zostanie ponadto sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ponadto projekt zobowiązuje samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt uzasadniła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. W dyskusji zgłoszone zostały wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie zagłosują w tej sprawie ostatniego dnia posiedzenia.

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa wprowadza e-zwolnienia w miejsce papierowych druków.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT