Spotkanie Zespołu Tematycznego ds. „Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów”

ilustracjaRealizując uchwałę Zarządu Głównego,w dniu 4 marca 2019′ w Warszawie, odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ZG NSZZ Policjantów powołanego ds.”Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów”

 

W spotkaniu udział wzięli:

kol.Kazimierz BARBACHOWSKI – ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego,

kol.Dariusz BRZEZICKI – ZW NSZZ Policjantów woj.mazowieckiego,

kol.Piotr MIKITIUK – ZW NSZZ Policjantów woj.lubelskiego,

kol.Witold CIEŚLEWICZ – ZW NSZZ Policjantów woj .kujawsko-pomorskiego,

kol.Maciej DZIERGAS – ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego,

oraz na zaproszenie Zespołu – kol.Artur GARBACZ – ZW NSZZ Policjantów woj.lubelskiego.

 

W trakcie spotkania wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Zespołu, którym został kol.Maciej DZIERGAS. Wiceprzewodniczącym Zespołu wybrano kol. Piotra MIKITIUKA, a na Sekretarza zespołu powołano kol.Kazimierza BARBACHOWSKIEGO

Jedną z pierwszych decyzji zespołu, była propozycja włączenia do jego składu kol. Artura Garbacza, w miejsce kol. Sławomira Teleona, którego stan zdrowia, niestety nie pozwala na dalszy udział w jego pracach. Podstawą decyzji Zespołu była złożona przez kol. Teleona rezygnacja. Zmiana ta zostanie zgłoszona i poddana zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie.

5 marca br. Zespół Tematyczny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds.”Opieki Nad Grobami Poległych Policjantów” spotkał się w siedzibie Biura Historii i Tradycji KGP w Warszawie z jego Dyrektorem nadkom.Krzysztofem MUSIELAKIEM.

Na spotkaniu poruszono szereg zbieżnych tematów dot.realizacji wspólnych przedsięwzięć w sprawie zadbania o groby poległych policjantów. Godnym uwagi pozostaje fakt, iż w tym szczególnym dla wszystkich policjantów roku 100-lecia powstania Policji Państwowej, tak Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP, jak i członkowie naszego zespołu uznali, iż należy zintensyfikować wspólne działania zmierzające do zadbania o jak największą ilość grobów funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Zakres i skala działań biorąc pod uwagę całość tematyki, jak i wieloletnie zaniedbania w zakresie dbania o miejsca wiecznego naszych kolegów jest ogromna, tak w kraju jak i na kresach wschodnich.

Istotnym w odczuciu członków zespołu a także nadkom. Krzysztofa Musielaka jest przygotowanie projektu stosownego porozumienia pomiędzy KGP a Zarządem Głównym NSZZ Policjantów – w zakresie wspólnego działania, wzajemnej pomocy i zaangażowania innych Biur KGP.

Projekt takiej uchwały zostanie zgłoszony na najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny, a po jego zatwierdzeniu zostanie wystosowane pismo na ręce Komendanta Głównego Policji z zaproszeniem do podpisania porozumienia.

Porozumienie to zagwarantowałoby zaangażowanie we wspólne działania nie tylko Biura Historii i Tradycji KGP ale i innych podmiotów ze strony służbowej.

Ponadto na spotkaniu podjęto decyzje, aby z dniem dzisiejszym zespół tematyczny rozpoczął koordynacje już istniejących przedsięwzięć realizowanych przez zarządy NSZZ Policjantów w kraju, m.in projekt ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego – patronat mogiły policjanta II RP w Kisielinie /Wołyń / oraz budowę pomnika ku czci pomordowanych policjantów realizowanego przez ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego.

 

Maciej Dziergas

 

Przewodniczący Zespołu Tematycznego

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT