Uchwała Programowa VI Zjazdu NSZZ Policjantów

UCHWAŁA PROGRAMOWA VI KRAJOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO DELEGATÓW NSZZ POLICJANTÓW.

 

 

Na podstawie & 24 ust. 1 lit. b Statutu NSZZ Policjantów VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów NSZZ Policjantów postanawia przyjąć program działania Związku na szóstą kadencję:

1.NSZZ Policjantów będzie konsekwentnie realizował cele wynikające z & 9 Statutu NSZZ Policjantów, a w szczególności:

a) ochronę policjantów ich rodzin i emerytów, rencistów policyjnych przed obniżeniem poziomu życia, przy pomocy inicjatyw ustawodawczych podejmowanych w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi służb publicznych i mundurowych;

b) podejmowanie działań mających wpływ na kształtowanie korzystnych warunków służby i płacy na rzecz policjantów, w tym starania o wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącego przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji;

c) realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przy pomocy działalności profilaktyczno-edukacyjnej, organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej.

2. NSZZ Policjantów podejmie działania mające na celu zarejestrowanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz opracuje Statut FZZSM i doprowadzi do wyboru władz tej Federacji.

3. NSZZ Policjantów podejmie współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami i związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy Policji i pokrewnych służb mundurowych w celu uzyskania optymalnych korzyści dla reprezentowania środowiska zawodowego polskich policjantów.

4.VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów NSZZ Policjantów wyraża zgodę na przekazywanie składki z tytułu członkostwa NSZZ P słuchaczy kursu zawodowego podstawowego z właściwych Zarządów Wojewódzkich na rzecz właściwych Zarządów Szkolnych w okresie przebywania policjanta na kursie ( na podstawie & 12 Statutu NSZZ Policjantów), w przypadku przyjęcia policjanta w poczet członków przez Zarząd Szkolny.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT