Ustawa Modernizacyjna – komentarz portalu mundurowi.pl

Ustawa Modernizacyjna - komentarz portalu mundurowi.plPrzyjęcie  w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, to dobra informacja także dla innych służb mundurowych, w tym również żołnierzy zawodowych i pracowników wojska.

 

Do tego czasu nie było wiadomo, czy rząd przy okazji przyjmowania projektu ustawy budżetowej na 2017 r. znajdzie środki na kosztowny program modernizacji służb MSW, w tym również na podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Potwierdził to oficjalnie w miniony piątek szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas spotkania w Dragaczu w woj. kujawsko-pomorskim.

Drugi taki program w ostatniej dekadzie

Cały program obejmujący lata 2017-2020 ma kosztować 6,5 mld zł, z czego w: 2017 r. – 1.4 mld zł, 2018 r. – 1.3 mld zł, 2019 – 2.4 mld zł zaś w 2020 r.- 1.3 mld zł. Jak przyznał szef MSWiA , w przyszłym roku większość środków, bo 780 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje i zakup nowego sprzętu a 610 mln na podwyżki uposażeń dla ok. 150 tys. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz ok. 30 tys. pracowników tych służb.

Ten program był od dawna oczekiwany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zapowiadała to jeszcze przed wyborami obecna ekipa rządząca przy wsparciu związkowców. Podobny program został zresztą zrealizowany w latach 2007-2009, co pozwoliło nie tylko na modernizację służb, ale także na znaczące podwyżki policjantom, pogranicznikom czy strażakom. W tym okresie, wskaźnik uposażenia funkcjonariuszy zwiększył się z 2.18 do 2,65 krotności kwoty bazowej (w przypadku Policji), z 2,20 do 2,67 ( Straży Granicznej) oraz z 2,12 do 2,59 na ( Państwowej Straży Pożarnej). Należy przypomnieć, że w latach 2007-2009 mnożnik ten, w przypadku żołnierzy zawodowych zwiększył się jedynie z 2,26 do 2,60 krotności kwoty bazowej (obecnie jest to 1523,29 zł i pozostanie na tym samym poziomie w 2017 r. ). To wtedy uposażenia funkcjonariuszy przegoniły wojskowych, poza strażakami.

Harmonogram podwyżek w MSWiA

Zgodnie z projektem ustawy modernizacyjnej, którą teraz musi przyjąć parlament i podpisać prezydent RP, podwyżki będą wypłacone w dwóch etapach. Pierwsza – od 1 stycznia 2017 r. wyniesie 0,18 krotność kwoty bazowej we wszystkich służbach MSWiA (wskaźniki są ustalane rozporządzeniem Rady Ministrów) i ok. 250 zł brutto dla pracowników cywilnych). Druga z kolei nastąpi od 1 stycznia 2019 r. (kolejna w wysokości 0,22 krotność kwoty bazowej w służbach i ok. 300 zł dla pracowników).

Podwyżki będą wypłacone na następujących zasadach:

• W Policji wskaźnik od 1 stycznia 2017 r. (data wejścia w życie ustawy), zwiększy się z 3,01 do 3,19 krotności kwoty bazowej czyli średnio o 274 zł oraz z 3,19 do 3,41 tej kwoty od 1 stycznia 2019 r. (o 309 zł). W sumie w latach 2017-2020 uposażenie policjantów zwiększy się średnio o 609 zł, z uwzględnieniem wyższej nagrody rocznej w 2018 i 2020 r. ( o 13,3 proc. do roku bieżącego). W tym okresie ponad 23 tys. pracowników cywilnych ma otrzymać dwie podwyżki: ok. 250 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz 300 zł na etat od 1 stycznia 2019 r., co z wyższymi nagrodami rocznymi w 2018 i 2020 r. przyniesie 597 zł, o 19 proc. więcej do roku bieżącego.

• W Straży Granicznej, wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej ma zwiększyć się z 3,03 do 3,43, co oznacza że przeciętne uposażenie urośnie w latach 2017-2020 o 609 zł ( o 13,1 proc. do roku bieżącego). W tym okresie pensje ponad 3 tysięcy pracowników cywilnych mają zwiększyć się o 597 zł ( o 18,9 proc.).

• W Państwowej Straży Pożarnej, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy ma za 4 lata zwiększyć się z 2,95 krotności kwoty bazowej (obecnie 4 494 zł brutto) – tyle obecnie otrzymują żołnierze – do 3,35 ( o 609 zł). Z kolei pensje 1,8 tys. pracowników zwiększą się o 597 zł.

• W Biurze Ochrony Rządu – w ramach motywacyjnego systemu wynagrodzeń – funkcjonariusze otrzymają również 609 zł podwyżkę, zaś 300 pracowników cywilnych – 597 zł.

Podwyżki w wojsku także w 2019 r.?

Akceptacja przez rząd powyższych zasad oznacza, że na podobnej zasadzie powinny do 2020 r. zwiększyć się uposażenia żołnierzy zawodowych i w innych służbach mundurowych, a także pracowników wojska. W przyszłym roku, podwyżka dla wojskowych będzie wyższa niż funkcjonariuszy. Wynika to z podpisanego 4 sierpnia br. przez prezydenta RP Andrzeja Dudy rozporządzenia w sprawie zwiększenia od 1 stycznia 2017 r. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych z 2,95 do 3,20, co stanowi 380,82 zł brutto średnio na jeden etat żołnierza zawodowego. Obecnie trwa w resorcie obrony narodowej dyskusja na temat tabeli uposażeń i zasad ich podwyższenia: po równo kwotowo lub procentowo. Należy zakładać, że mnożnik u żołnierzy może być ponownie podwyższony – podobnie jak funkcjonariuszy – od 1 stycznia 2019 r.

Z kolei przedstawiciele resortu sprawiedliwości nie poinformowali czy rząd – przy okazji przyjmowania budżetu państwa – przyjął program modernizacji Służbie Więziennej na lata 2017-2020. Zgodnie z projektem ustawy, który w lipcu został wysłany do konsultacji, od 1 stycznia 2017 r. planowany jest także wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej funkcjonariuszy SW o 0,18 – do 3,19 (średnio o 250 zł brutto, bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg). Natomiast od 1 stycznia 2019 r. – o kolejne 0,22 – do 3,41( średnio o 309 zł , co ma wzmocnić system motywacyjny funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jednocześnie pracownicy wojska liczą, że kierownictwo MON dotrzyma podpisanego w połowie maja porozumienia ze związkowcami. W zamierzeniach na lata 2017-2019 zakłada się coroczne zwiększanie limitu środków na wynagrodzenia o 5 proc. ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, co powinno skutkować wzrostem pracowniczych wynagrodzeń o kwotę: ok. 210 zł w 2017 r., ok. 250 zł w 2018 r. i ok. 270 zł w 2019 r.

Duże zakupy sprzętu

Oprócz podwyżki płac program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 będzie składał się także z dwóch innych komponentów: inwestycji budowlanych i zakupu nowoczesnego sprzętu.

Beneficjentami programu w latach 2017-2020 będzie:

• Policja (4,1 mld zł). Tyle pieniędzy planuje się przeznaczyć m.in. na budowę i odtworzenie zlikwidowanych poprzednio posterunków, przebudowę istniejących komend i komisariatów, a także na utworzenie kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych i unowocześnienie strzelnic. Ponadto zaplanowano m.in wymianę ponad 2,4 tys. pojazdów ( ponad 10 proc. wszystkich pojazdów) i zakup ok. 10 tys. nowoczesnych pistoletów z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia (magazynki o pojemności 15-17 naboi);

• Państwowa Straż Pożarna – 1,2 mld zł. Strażacy planują m.in. rozbudować budynki Komendy Głównej PSP z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Ponadto chcą przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zamierzą również zakupić za ponad 300 mln zł m.in. 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych;

• Straż Graniczna – 991 mln zł. Środki przewidziano m.in. na modernizację obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a także na zakup 700 pojazdów, w tym głównie samochody patrolowe i terenowe, mikrobusy, ambulanse medyczne oraz motocykle i skutery śnieżne. SG planuje też zakup lekkiego śmigłowca jednosilnikowego, turbinowego z nowoczesnym systemem obserwacji średniego zasięgu oraz morskich jednostek interwencyjno-pościgowych;

• BOR – 166 mln zł. Program dla BOR przewiduje przeznaczenie m.in. 42 mln zł na zakup ponad 90 samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz inne pojazdy. BOR chce także wydać 25 mln zł na uzbrojenie i sprzęt specjalny. Jak podkreśla MSWiA, pozwoli to na wprowadzanie sprzętu nowej generacji, w tym dla ochrony placówek poza granicami kraju. BOR zaplanowało także zakup ok. 400 pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków szturmowych.

Program będzie realizowany przez Komendantów Głównych Policji, PSP, SG i szefa BOR, a nadzór nad całością będzie sprawował szef MSWiA. R.Ch.

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT