Wniosek ZG NSZZP do Premiera dot. nadgodzin

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował wniosek do premiera w sprawie wprowadzenie w ustawie o Policji możliwości udzielania gratyfikacji finansowej za nadgodziny. 

 Warszawa, dnia 18.10.2011 r.

ZZ-719/2011

Szanowny Pan
Donald TUSK    
Prezes Rady Ministrów

 

 

W N I O S E K

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w trybie art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych i art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Mając na uwadze obowiązek podejmowania działań w celu ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia służby, zapobiegania nadużyciom, oraz lepszego zaspokajania potrzeb funkcjonariuszy, wnoszę o wprowadzenie w ustawie o Policji przepisów dających możliwości udzielania gratyfikacji finansowej za wypracowane przez funkcjonariuszy Policji nadgodziny.

U Z A S A D N I E N I E

Z informacji jakie posiada Związek policjanci wypracowują rocznie około 2 mln nadgodzin, za które nie otrzymują żadnej gratyfikacji finansowej. Obecne uregulowania zawarte w ustawie o Policji dają jedynie możliwość gratyfikacji w przypadku zabezpieczenia imprez masowych. W rzeczywistości przepis ten jest martwy.
Związek oczekuje wprowadzenia podobnych rozwiązań, które funkcjonują w PSP – patrz ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej(DZ.U. nr 239, poz. 1589).
Brak takich rozwiązań w Policji to ewidentna dyskryminacja formacji, która odpowiada za bezpieczeństwo Polaków.
Sami policjanci nie mogą ponosić kosztów funkcjonowania instytucji, która winna dbać o interes swoich funkcjonariuszy, którzy codziennie narażają życie i zdrowie.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT