Przystąpienie do związku

1. Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu deklarację można wypełnić w KWP w Opolu, wejście od strony ulicy Powolnego 3, pokój nr 08. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

2. Dlaczego warto przystąpić do NSZZ Policjantów?

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
  • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
  • ochrona prawna policjantów,
  • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
  • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
  • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
  • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
  • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Deklaracjaprzystąpienia nowa 11 marca 2024 06:42 38 KB 39

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT