KOMUNIKAT z wyborów władz na VIII kadencję Związku!

ilustracja

K O M U N I K A T

                                            

W związku z zakończeniem VII kadencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w dniu 9 listopada 2022 roku w Opolu odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, która głosami delegatów ze wszystkich Zarządów Terenowych, dokonała wyborów nowych władz związku opolskiego na VIII kadencję.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego:

Przewodniczący ZW – Artur KUŚ

 

Wiceprzewodniczącymi ZW zostali wybrani:

Łukasz BASZTABIN

Franciszek BĘBENEK

Jacek ŁUSZCZEK

Adam MADEJ

Benedykt NOWAK

Janusz RADZIOCH

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  – Tomasz CIEŚLICKI

Wiceprzewodnicząca – Paulina PORADA

Członkowie – Leszek CIEŚLIŃSKI, Grzegorz SOWIŃSKI, Damian  WIĘCEK.

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali:

Artur KUŚ

Jacek ŁUSZCZEK

Adam MADEJ

Ewa FIKIEL

Dariusz KURYŁO, ponadto na Zjeździe Krajowym będą nas reprezentować członkowie ustępujących organów, tj. Mirosław ŁYŻNIAK i Benedykt NOWAK.

 

Na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w dniu 15 listopada, oddelegowanie do pracy w biurze Zarządu w Opolu uzyskali: Artur KUŚ, Adam MADEJ i Jacek ŁUSZCEK.

 

            Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy!

 

Biuro ZW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT