7 priorytetów Komendanta Głównego Policji

Publikujemy priorytety zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 i zadania priorytetowe do wykonania przez Komendę Główną Policji i komendy wojewódzkie oraz komendę stołeczną Policji.

 

 

Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem

Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości

Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie

Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji

Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

 

Przypominamy również, że do końca 2015 roku obowiązują Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015:

 

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą

Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań

Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

źródło: ZG

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT