Apel Prokuratora Generalnego

Apel Prokuratora GeneralnegoWnikliwiej i ostrożniej oceniać materiał dowodowy przeciw funkcjonariuszom Policji zaleca Prokurator Generalny prokuraturom apelacyjnym

Warszawa, 29 listopada 2012′

 

Biuro Spraw Wewnętrznych

Komendy Głównej Policji

L.dz.Da-3717/12/ID

 

Pan asp.sztab. Antoni Duda

Przewodniczący Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego

Związku Zawodowego Policjantów

 

Zgodnie z dyspozycją nadinsp. Marka Działoszyńskiego – Komendanta Głównego Policji, uprzejmie przesyłam do wiadomości kserokopię pisma sygn. PG II P 073/60/12 z dnia 3.08.2012 r. skierowanego przez Prokuratora Generalnego do Prokuratorów Apelacyjnych

 

Zastępca Dyrektora

Biura Spraw Wewnętrznych

Komendy Głównej Policji

 

Rzeczpospolita Polska

Prokurator Generalny

 

PG II P 073/60/12

 

Pani/Pan

Prokurator Apelacyjny

(Wszyscy)

 

W związku z występującymi przypadkami umarzania postępowań w sprawach karnych przeciwko funkcjonariuszom Policji, pragnę zaapelować do Państwa o bardziej wnikliwą i ostrożną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego. Z przekazanych mi przez Komendanta Głównego Policji informacji wynika, że zdarza się, iż decyzja o przedstawieniu zarzutu zapada zbyt pochopnie, przed zgromadzeniem pełnego materiału dowodowego, pozwalającego na pełną ocenę zachowania funkcjonariusza Policji w kategoriach karno – prawnych. W sprawach tego rodzaju jest to o tyle istotne, że funkcjonariusza Policji w związku z przedstawieniem mu zarzutu spotykają poważne konsekwencje, wyrażające się obowiązkowym zawieszeniem w czynnościach służbowych, w zawieszeniu wypłaty połowy przysługującego wynagrodzenia oraz w utracie możliwości awansowania i uzyskiwania nagród. Skutki nietrafnych decyzji o przedstawieniu zarzutów są niemal w każdym przypadku nieodwracalne, gdyż w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusz Policji pozbawiony możliwości rozwijania swoich kwalifikacji, traci swoją przydatność do pracy i w konsekwencji po zapadnięciu ostatecznej decyzji – nawet dla niego korzystnej – jest zmuszony zrezygnować ze służby.

Mam nadzieję, że wypracowana w ostatnich latach koncepcja ścisłej współpracy powołanych w jednostkach prokuratur koordynatorów z przedstawicielami Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości tego rodzaju błędów.

 

Andrzej Seremet

 

http://www.fzz-sm.pl/images/storiesfile/BSW_pismo_seremeta.pdf

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT