Informacja Rządu o uposażeniach służb.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmuje się przygotowaniem informacji dla Sejmu RP na temat uposażeń służb mundurowych w 2012 roku. O godzinie 14-tej odbędzie się konferencja prasowa premiera.

Jak informowaliśmy wcześniej podczas 7. posiedzenia Sejm RP zobowiązał rząd do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Sejmu:

„Informacji rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku”.

Wniosek w tej sprawie składał do laski marszałkowskiej Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY 8. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniach 15, 16 i 17 lutego 2012 r. (środa – piątek)

Początek obrad o godz. 9.00.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Rafał Szczepański.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Adam Sankowski.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Elbanowski.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 167)
– uzasadnia poseł Sławomir Kłosowski.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Piotr Duda.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119)
– uzasadnia poseł Ryszard Zbrzyzny.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 115)
– uzasadnia poseł Jan Łopata.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 121)
– uzasadnia poseł Beata Szydło.
Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2009 (druk nr 63) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 128)
– wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz posła Borysa Budki.
Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2010 (druk nr 64) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 129)
– wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz posła Borysa Budki.
– Informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku .
– Wybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza (druk nr 151).
– Pytania w sprawach bieżących.
– Informacja bieżąca.

źródło:zgnszzp.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT